Sökning: "shogaoler"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet shogaoler.

  1. 1. Ingefära, ettantiinflammatoriskt alternativ? : Vilka komponenter ansvarar för denantiinflammatoriska effekten och hur?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

    Författare :Elin Lagergren; [2016]
    Nyckelord :Ingefära; antiinflammatorisk; gingeroler; shogaoler; hämmande;

    Sammanfattning : Introduktion Ingefäran är en växt som sägs ha många farmakologiska egenskaper såsomantioxidant, antiemetiskt och antiinflammatoriskt. Den har sedan länge användsinom matlagning och finns också inom flertalet olika växtbaserade läkemedel och detär dess rhizom som används inom dessa områden. LÄS MER