Sökning: "shopping mall"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden shopping mall.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. The Role of Consumer’s Self-Identity on Pro-Environmental Behavioral- and Loyalty Intentions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Buster Chuck Allan Grunau; Milou Cornelia Henrica Klijn; [2020]
  Nyckelord :Pro-Environmental Self-identity; Conspicuous Sustainability; Self-Congruence; Self-Brand Connection; Shopping Malls; Social Sciences;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: We aim to enhance the understanding of why Swedish consumers perform pro-environmental behaviors and how this can be influenced by managers and marketers in the shopping mall environment, making the mall more attractive and shoppers more loyal. Theoretical Perspective: We take on a sociological perspective by researching constructs based on identity theory, conspicuous consumption, and the theory of self-congruity. LÄS MER

 3. 3. EN BUFFÉ AV OLIKA SINNEN : - När sinnesmarknadsföring på köpcentrum slår slint

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonas Fransson; Sanella Osmic; Becky Otabor; [2020]
  Nyckelord :Sensory marketing; disadvantages; negative shopping experience; five senses; mall sensory marketing; Sinnesmarknadsföring; nackdelar; negativ shoppingupplevelse; fem sinnen; sinnesmarknadsföring på köpcentrum;

  Sammanfattning : Genom åren har köpcentrum skiftat fokuset från att enbart skapa ett köp- och sälj scenario, till en mer gynnsam atmosfär, där kunderna kan umgås och skapa unika upplevelser. Köpcentrum strävar efter att stå ut bland sina konkurrenter och förse sina kunder med olika utbud av produkter och tjänster. LÄS MER

 4. 4. Do you feel excluded? : an explorative study of who the perceived typical shopping mall consumer is and if this consumer feels excluded from city centers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fatima El-khatib; Marta Myszka; [2020]
  Nyckelord :Consumer stereotype; shopping mall; place image; shopping experience; place attractiveness; retail; city center;

  Sammanfattning : As the retail apocalypse is increasing, it is common to face stores without consumers in citycenters. E-commerce is one of the factors that has had a negative impact on physical stores,both in city centers and in shopping malls. It has been easier for shopping malls than forcity centers to fight the increased competition. LÄS MER

 5. 5. Impacts of shopping malls on the housing price - Evidence from Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Runfeng Long; [2020]
  Nyckelord :Housing price; hedonic price model; shopping mall; Bostadspris; hedonisk prismodell; köpcentrum;

  Sammanfattning : Shopping malls, as an important type of commercial facilities, are growing dramatically.They have gradually become one of the most dominant factors that can influence people's daily life as well as a city's economic development. People's willingness to pay for dwellings is also primarily associated with the surrounding commercial layout. LÄS MER