Sökning: "shopping products"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden shopping products.

 1. 1. Keeping in touch with millennials: How millennial consumers handle the inability to touch clothes when shopping online

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ted Stenberg; Linyue Zhao; [2019-07-03]
  Nyckelord :E-commerce; Clothes; Inability to touch; Touch compensation; Millennials;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER

 3. 3. Is less, more? : En kvalitativ studie om den digitala förpackningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elenor Hansson; Josefine Sinerius; [2019]
  Nyckelord :Digital packaging; visual elements; informative elements; consumer purchasing behavior; perception; low involvement products; focus group; semistructured interviews; Digital förpackning; visuella element; informativa element; konsumentköpbeteende; perception; lågengagemangsprodukter; fokusgrupp; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : The industry that shows the strongest growth and development online is the foodindusty. The prognosis shows that this development will only continue to increase. One problem with the online grocery shopping lies in the fact that consumers find it difficult to differentiate the product packaging. LÄS MER

 4. 4. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Leakage and Value Chain in Relation to Cruise Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Huimin Sun; [2019]
  Nyckelord :leakage; cruise industry;

  Sammanfattning : The Cruise Lines Association draws an optimistic scenario for cruise, and points out the fastest growing market is in Asia, where Chinese are the main force. Cruise travelling, as a new economic engine, is developing rapidly in China. However, among all the cruise terminals in China mainland, WSICT is the sole profitable port. LÄS MER