Sökning: "shoppingmani"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet shoppingmani.

  1. 1. Köpa eller äga? : en studie om shoppingmani och materialistiska värderingar

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Charlotte Kajving; Tommy Widell; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Psykologin tar upp två perspektiv gällande shoppingmani. Det kliniska fokuserar på själva utförandet och det kognitiva fokuserar på betydelsen av produkten. Dessutom finns teorier som placeras emellan där vikten läggs vid både agerandet och produktens värde. LÄS MER