Sökning: "shoppingprodukter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet shoppingprodukter.

 1. 1. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 2. 2. E-handel och Fysisk handel : En studie av konsumentbeteende och konsumentpreferenser inom handel och e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ashton Papaioannou; Jesper Renberg; [2017]
  Nyckelord :consumer behavior; commerce; e-commerce; psychology; purchase behavior; konsumentbeteende; handel; e-handel; psykologi; köpbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara vilka förutsättande faktorer (inom konsumentbeteende) som avgör varför en konsument väljer E-handel framför fysisk handel. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: varför konsumenter föredrar att använda sig av e-handel, vilka typer av varor dominerar inom e-handeln, samt vilka typer av konsumenter väljer e-handel framför fysisk handel. LÄS MER

 3. 3. Bondens återkomst : En multifallstudie om förutsättningarna för tillväxt på marknaden för livsmedelsförädlande företag i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Janne Humalisto; Lars-Göran Nylén; [2009]
  Nyckelord :farm shop; marketing; food refining; gårdsbutik; marknadsföring; livsmedelsförädling;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen satsar på småföretagande på landsbygden som omfattar bland annat gårdsbutiker och livsmedelsförädlande företag. Uppsatsen studerar denna bransch i Stockholms län och för att hitta de underliggande faktorerna till framgång används en kvalitativ studie. LÄS MER