Sökning: "short stoppages"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden short stoppages.

 1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 2. 2. Identifikation och analys av korta produktionsstopp i justerverk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gusten Lans; [2016]
  Nyckelord :Driftsuppföljning produktionsstopp justerverk sågverk;

  Sammanfattning : Sågverket Wallnäs AB har ett behov att identifiera, analysera och åtgärda produktionsstopp kortare än två minuter på sitt justerverk. Syftet med studien är att identifiera korta stopp, var och varför de uppkommer, och ge förslag till förbättringsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Maintenance impact on company´s profitability and competitiveness : Underhålls påverkan i företags lönsamhet och konkurrens

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Hamid Al-Najjar; [2007]
  Nyckelord :Maintenance; Maintenance strategies; the relationship among maintenance; production quality; production rate; operation; management and logistic; Production process characteristics; and cost-effective maintenance; Underhåll; underhåll strategier; samband mellan underhåll och produktion kvalitet; produktion hasighet; operation; hantering och logistik; produktion process charaktaristisk; och lön samt underhåll;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this thesis is to show the company the importance and the necessity of the maintenance, trough highlighting its role and impact on company’s profitability and competitiveness, and that’s happened within the analysing of the plant to figure out the failures and short stoppages, find out the causes behind them, convert them into money and the last step is to find out the most suitable and cost effective maintenance strategy based on some important factors such as economy, and quality to probably eliminate or reduce the number of failures and short stoppages. According to the analysis, capacity verifying data collection which the company has done during a random working daily shift and a technical faults list about the possibly failures and short stoppages which occur during the operation, it shows that there are some downtime due to management, operation and logistic, but the main focus was on the technical faults which has correlation with maintenance. LÄS MER