Sökning: "short-circuit"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet short-circuit.

 1. 1. Finite element modelling of LV transformer winding to simulate dynamic events occurring under short circuit : In Ansys Mechanical

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Madhu Venkata Sri Prudhvi Bikkina; [2020]
  Nyckelord :Ansys Mechanical; LV winding; Power Transformer; Short-circuit; Spiraling; Torsional Mode Shapes;

  Sammanfattning : The ability to withstand a short circuit is the most essential feature of a power transformer. The most important reason to design short-circuits proof transformers is to ensure the reliability of the power grid (avoiding black outs etc.) and safety (fire and explosion in case of failure). LÄS MER

 2. 2. Systemlösningar för energieffektivisering av storköksventilation : Kortslutningskåpans potential och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Morgan Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Commercial kitchen ventilation; Short circuit hood; Energy efficiency; Heat recovery; Storköksventilation; Kortslutningskåpa; Uteluftskåpa; Energieffektivisering; Värmeåtervinning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka teorin bakom kortslutningskåpan, dess potential och begränsningar. Undersökningen inleds med en litteraturstudie vilken följs av en fallstudie där ett system med kortslutningskåpa, med avseende på energibehov och systemkostnad, jämförs med ett system med en vanlig kåpa respektive ett system med värmeåtervinning. LÄS MER

 3. 3. Outdoor Stability Testing of Printed Organic Solar Cells for Indoor Applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cathrine Hekkala; [2020]
  Nyckelord :Solar energy; organic solar cell; printed; flexible; degradation; outdoor; indoor;

  Sammanfattning : Renewable energy is required for a sustainable future and one way to meet this is with organic solar cells (OSCs). The OSC can be easily manufactured at a low cost, be lightweight and be used on flexible surfaces. LÄS MER

 4. 4. Sn-Pb-mixtures for Perovskite Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fanny Amanda Karolina Baumann; [2020]
  Nyckelord :Perovskite Solar Cells; PSC; Sn; Tin; Lead; Pb; FAPI; Renewable Energy; Compositional Engineering; Interfaces; Morphology; PL; Photoluminescence; Thin film stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Perovskite research has quickly gone from non-existent to one of the biggest reseach areas in Photo- voltaics. There are still many questions to be solved regarding the stability, environmental impact, reproducible large area devices, efficiency and module fabrication cost of Perovskite Solar Cells, PSCs, before commercial up-scaling. LÄS MER

 5. 5. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER