Sökning: "shot-put"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet shot-put.

 1. 1. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av IMU för användning inom kulstötning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aldala Bilal; Girma Abel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom kulstötning är det viktigt att optimera kulstötarens teknik för att förbättra prestationen på stöten. Friidrottsförbundet önskar använda en applikation som kan identifiera acceleration och rörelsemönster i syfte att optimera kulstötarens teknik. LÄS MER

 3. 3. Koffeinets ergogena effekter på power i överkropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johannes Karlsson; Sara Weiberth; [2016]
  Nyckelord :Koffein; koffeintuggummi; sittande stöt; power; prestation; Koffein; koffeintuggummi; sittande stöt; power; prestation;

  Sammanfattning : Koffein har sedan 1962 fram och tillbaka varit dopingklassat men är sedan 2004ett tillåtet ergogent preparat inom idrotten. Flera studier har visat positivaresultat i uthållighetsidrotter och på maximal styrkeförmåga. Syftet med dennastudie var att se om koffein har någon ergogen effekt på power iöverkroppsmuskulaturen. LÄS MER