Sökning: "shots"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet shots.

 1. 1. Applying Machine Learning Methods to Predict the Outcome of Shots in Football

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Sara Hedar; [2020]
  Nyckelord :machine learning; neural networks; rnn; cnn; logistic regression; lstm; mlp; binary classification; imbalanced learning; football; football shots; shot predictions;

  Sammanfattning : The thesis investigates a publicly available dataset which covers morethan three million events in football matches. The aim of the study isto train machine learning models capable of modeling the relationshipbetween a shot event and its outcome. That is, to predict if a footballshot will result in a goal or not. LÄS MER

 2. 2. En analys av de viktigaste slagen i tennis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematisk statistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Pantzerhielm; [2020]
  Nyckelord :Tennis; Serve; Return; Sport Analysis; Tennis; Serve; Retur; Sportanalys;

  Sammanfattning : Tennis är en sport som ständigt förändras. Nya data som analytikern Craig O'Shannessy tagit fram visar att en klar majoritet av alla poäng är korta, det vill säga poäng som innehåller fyra eller färre slag. Den spelare som vinner flest av dessa tenderar även att stå som segrare i slutet av matchen. LÄS MER

 3. 3. A deep reinforcement learning approach to the problem of golf using an agent limited by human data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Omstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the sport of golf, the use of statistics has become prominent as a way of understanding and improving golfers’ golf swings. Even though swing data is easily accessible thanks to a variety of technological tools, it is not always clear how to use this data, especially for amateur golfers. LÄS MER

 4. 4. From problem-sovling to improvisation in filmmaking : Production of "Falling Grief" and "Circadian Anguish"

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Jackel (Wing Hang) Chow; [2020]
  Nyckelord :improvisation; filmmaking; creativity; indeterminacy; problem solving; complexity; intuition; coincidence; deliberate practice;

  Sammanfattning : This exposition provides the insight of indeterminacy during improvisation, as well as the reflection process of how I converted my problems-solving skills to planned improvisation during the adverse filming condition of my graduation feature film production. I define Improvisation as a way to be adaptive and flexible in uncertainty, while problem- solving as a solution to overcome the obstacles faced. LÄS MER

 5. 5. Goal-Side Selection of Penalty Shots in Soccer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mauro Ramos De Jesus Pereira; [2019]
  Nyckelord :Goal side selection; line bisection; general linear mixed effects modelling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Penalty shootouts have become paradigmatic for research on anticipatory skills and decision making. The present study examines the dynamics of goal side selection when viewing realistic images depicting a penalty kick scenario. A sample of participants (n=40) was drawn from a population of students from Lund University. LÄS MER