Sökning: "siamesiska tvillingar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden siamesiska tvillingar.

  1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :John Södling; [2019-04-17]
    Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

    Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER