Sökning: "sibling"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet sibling.

 1. 1. ”Jaha, fanns det ett syskon också?” En kvalitativ studie om personers erfarenheter och upplevelser av att växa upp med ett syskon med psykisk ohälsa. SQ4562,

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eleonor Åsbogård; Hilda Larsson; [2021-05-26]
  Nyckelord :sibling; sibling perspective; mental illness; stigma; resilience; coping strategies; role theory;

  Sammanfattning : This study aims to examine people's experiences of growing up with a sibling with mental illness. The aim is also to examine what kind of strategies the well siblings have used to deal with eventual challenges.This qualitative study was based on six individual, semi structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att förstå ungdomsbrottslighet med individen i fokus : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Badali; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; psychosocial risk factors; family; peer pressure; absenteeism; ADHD; ungdomsbrottslighet; psykosociala riskfaktorer; familj; grupptryck; skolfrånvaro; ADHD; psykiska bekymmer; uppfostran; relationen mellan förälder och barn; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka psykosociala riskfaktorer till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer som undersöks är individuella attribut, familjeförhållanden, individens egna psykiska förutsättningar, betydelsen av skolgång samt vänner och grupptillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Att förlora en familjemedlem som barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Metsomäki; Anna Nissi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 3500 barn mister varje år en förälder i Sverige. Hur många som förlorar ett syskon per år är oklart men siffror visar att ca 400 personer under 14 år avled 2014. Att förlora en familjemedlem under barndomen öppnar upp för senare utveckling av ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Syskonvåld, i partnervåldets fotspår

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Lilja; Johanna Lind; [2021]
  Nyckelord :domestic violence; normalization; partner violence; powerlessness; sibling bullying; sibling violence;

  Sammanfattning : Partner violence is a recognized phenomenon in Sweden. Unfortunately, sibling violence does not seem to be noticed at all. LÄS MER

 5. 5. Vibrationsmätningar : Uppföljning av negativa trender

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Lars Vikström; [2021]
  Nyckelord :vibration measurements; visual basic for applications; scripting; vibrationsmätningar; visual basic for applications; scripting;

  Sammanfattning : In this study, data on vibration measurements from Forsmark - Vattenfall AB's database has been studied, the goal has been to see how it can be reworked so that it becomes easier to interpret and more transparent for more people in maintenance.The idea has been to use all the data available to create graphs or graphs over a longer period to look for trends in systems that are similar to each other. LÄS MER