Sökning: "siblinghood"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet siblinghood.

 1. 1. ”Varje liv är ett liv värt att leva oavsett vilket IQ man har” : En kvalitativ intervjustudie om vuxnas beskrivningar av sin uppväxt tillsammans med ett syskon med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Gehlen; Nina Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; sibling; siblings; childhood; meaning making; coping; Intellektuell funktionsnedsättning; syskon; syskonskap; uppväxt; meningsskapande; coping;

  Sammanfattning : Att växa upp tillsammans med ett syskon med funktionsnedsättning kan innebära utmaningar. Trots detta beskrivs syskon till barn med funktionsnedsättning som en bortglömd grupp i det sociala arbetet. LÄS MER

 2. 2. Annorlunda syskonskap : En undersökning om syskon till barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marita Andersson; [2013]
  Nyckelord :autism spectrum disorders; disabilities; relative support; siblinghood; anhörigstöd; autismspektrumtillstånd; funktionsnedsättning; syskonskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur syskon till barn med funktionsnedsättning påverkas psykosocialt. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer och litteratur samt rapporter relevanta för ämnet. LÄS MER

 3. 3. Syskon och Downs syndrom : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fredrik Karlsson; [2012]
  Nyckelord :syskon; Downs syndrom; roll; identitet;

  Sammanfattning : People with Down syndrome are living longer lives today thanks to medical science. These people with their families are in need of assistance from goverments and professionals throughout their lives. It is therefore important to understand how familymembers affected by having a person with Down syndrome in the family. LÄS MER