Sökning: "sick leave"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden sick leave.

 1. 1. REHABKOORDINATORNS ROLL Att främja arbetsåtergång och därmed förkorta rehabiliteringsprocessen hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roya Alikhani; Åsa Solberg; [2020-05-11]
  Nyckelord :Mental disorder; Sick leave; Rehabilitation; Return to work;

  Sammanfattning : Background Stress-related mental disorder has globally gradually increased in recent decades and is today the most common cause of sick leave. Various actions to promote sickness absence have been proposed, some of them within the healthcare sector. LÄS MER

 2. 2. Social media and stress : A quantitative study of social media habits and stress in an adult population

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Rödlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Sick leave has increased in Sweden and a common cause is diagnoses related to stress, it is a major problem and a predictor for long term sickness. Stress affects both the individual as well as the society. Social media usage decreases with time and previous research has shown an association with both positive and negative outcomes. LÄS MER

 3. 3. Sociodemografiska faktorer i relation till utvecklande av aktivitetsohälsa och sjukskrivning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; mental illness; occupational value; occupational balance; occupational ill health;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar pga. stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka frekvent i samhället. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en förutsättning för upplevelsen av hälsa och välmående. LÄS MER

 4. 4. Konsten att hålla sig frisk : En intervjustudie med medarbetare inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Andersson; Ulrika Stenmarck; [2020]
  Nyckelord :employees; healthy workplace; sustainability; health promotion; medarbetare; frisk arbetsplats; hållbarhet; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög inom vård- och omsorgssektorn och medarbetarnas arbetssituation är många gånger krävande. Ändå har vissa verksamheter lyckats med att upprätthålla låga sjuktal. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmåga i ett tidigt skede av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2020]
  Nyckelord :work related mental disorders; exhaustion syndrome; burnout; clinical burnout; WEIS; occupational therapy; workplace involvement; early interventions; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; stressrelaterad psykisk ohälsa; WEIS; arbetsterapi; arbetsplatsnära åtgärder; tidiga åtgärder;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad psykisk ohälsa orsakar årligen en ansenlig mängd sjukskrivningar. Behovet av allt tidigare åtgärder, som fokuserar på att anpassa arbetskrav med arbetsförmåga samt samhälleliga strukturer som stödjer dessa har framlyfts. En utmaning är den otillräckliga kunskapen om tidiga arbetsplatsnära åtgärder. LÄS MER