Sökning: "siddique"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet siddique.

 1. 1. Identifying specific line balancing criteria for an efficient line balancing software : A case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion

  Författare :Shravan Dhanpal Harinath; Shakeel Siddique; [2018]
  Nyckelord :Multi model line balancing; line balancing constraints; assembly line balancing; multi model; single sided; work load distribution;

  Sammanfattning : For any business, surviving in a competitive market while maintaining all the operational performance indices up to mark is very crucial. There are several theories and techniques to improve the efficiency of the operational performances. Line balancing is one of those well practiced techniques used daily in most of the industries. LÄS MER

 2. 2. Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt : En studie över hur projekteringen kan gå från ETO-processer till processer grundade på masskundsanpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristoffer Östman; [2017]
  Nyckelord :Modularization; Configuration; Automation; Parameterization; Modularisering; Konfigurering; Automatisering; Parametrisering;

  Sammanfattning : The digital wave that has engulfed the construction industry has in many ways changed how consultants work. The new working methods have created new conditions and opportunities for how architectural planning in construction can be conducted. LÄS MER

 3. 3. Impact Of Social Media on Company's Growth : A case study of Smart Eye AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Hasnain Malik; Mujahid Siddique; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. DATA LINK LAYER SECURITY PROBLEMS AND SOLUTIONS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ali Mustafa; Nasir Siddique; Mubeen Zubair; [2015]
  Nyckelord :data link layer;

  Sammanfattning : The Open Systems Interconnect Model (OSI) is a conceptual model of networking thatcategorizes network functions into seven layers. It is defined in this model that how layerscommunicate with each other. In this thesis, we address common Layer 2 attacks and theirsolutions. Layer 2 is considered a very weak link in a secure network. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kulturella skillnader vid IT-outsourcing från Sverige till Indien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lina Karlsson; Nishat Siddique; [2015]
  Nyckelord :It-outsourcing; Outsourcing samarbete; Outsourcing Indien; Kulturella skillnader; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att västerländska företag försöker finna utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet med hjälp av andra företag utanför de nationella gränserna. Detta innebär att globalt samarbete blir allt vanligare för att införa ny kompetens och teknik till verksamheten. LÄS MER