Sökning: "siemens industrial turbomachinery"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden siemens industrial turbomachinery.

 1. 1. Anomaly Detection on Gas Turbine Time-series’ Data Using Deep LSTM-Autoencoder

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marzieh Farahani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anomaly detection with the aim of identifying outliers plays a very important role in various applications (e.g., online spam, manufacturing, finance etc.). LÄS MER

 2. 2. Examining the performance of AR technologies to provide instructions for operators : a study at Siemens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Ibrahim Zellaya; William Brushwood; [2020]
  Nyckelord :Manufacturing; Technology; Augmented reality; Industry 4.0; Operators; Technical documentation; TAM; Head-mounted display; Tillverkning; Teknologi; Augmented Reality; Industri 4.0; Operatörer; Teknisk dokumentation; TAM; Huvudburen display.;

  Sammanfattning : Siemens Industrial Turbomachinery AB är intresserade av att digitalisera deras arbetsprocesser. Således är syftet med denna studie att undersöka om AR presterar bättre än papper som en instruktionsmetod för operatorer på Siemens i Trollhättan. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av processtyrning vid tillverkning av gasturbiner : En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; [2020]
  Nyckelord :Runout; Eccentricity; Gasturbine; Rotor; Rotating Machinery; Siemens; Master Thesis Manufacturing; SPS gasturbine; Albert Stenbäck; Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; Albert and Daniel; Kast; excentricitet; Gasturbiner; rotor; rotorer; roterande maskineri; Siemens exjobb; exjobb tillverkning; SPS gasturbiner; Daniel Nyström; Albert Stebäck Juhrich; Albert Stenbäck;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett resultat av utförd fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Studien utfördes som ett DMAIC-projekt i syfte att utvärdera befintlig processtyrning och ge förslag på nya styrparametrar för att styra och övervaka tillverkningsprocessen av rotorer. LÄS MER

 4. 4. Modeling of a stand-alone liquid air energy storage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Fabian Andersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project was to create a model of the stand-alone LAES for use in future work at Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). The model was created in IPSEpro with components developed from the software's standard library of power plant components. Required fluid properties were obtained from the Refprop DLL. LÄS MER

 5. 5. EXPERIMENTAL STUDY ON PRESSURE LOSSES IN ADDITIVELY MANUFACTURED AND MACHINED ORIFICES : A rectangular geometry of additively manufactured MA 247 orice and a circular geometry ofmachined AW-6082 T6 orifice study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Jayadev Nambisan; [2020]
  Nyckelord :Cooling; Fluid Dynamics; Additive Manufacturing; Pressure Losses; Fluid Dynamics Testing; Machining; Gas Turbines; Gas Turbine Cooling; Nouveau Geometries;

  Sammanfattning : Gas turbine components for cooling purposes including other unique and complex three-dimensional designs could be made explicitly possible through additive manufacturing using SLM technology in contrary to the conventional machining processes. Nevertheless, the surface roughness and subsequently the friction factor governs thepressure drop in these components implicitly, thus, influencing the secondary air flow system of a gas turbine. LÄS MER