Sökning: "sigmund"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet sigmund.

 1. 1. Lacrime di frantumaglia : Verità letteraria nell'opera di Elena Ferrante

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Isabella Varricchio; [2018]
  Nyckelord :Italian literature; Elena Ferrante; literary truth; frantumaglia; smarginatura; Jacques Lacan; Michael Riffaterre; poetics; psychoanalysis;

  Sammanfattning : This master thesis presents a study of the authorship of the Italian writer Elena Ferrante, focusing on hermain concepts “la frantumaglia” and “la smarginatura” in relation to the question of literary truth. Thepurpose is to examine the fascinating interaction between meta reflection and narration through anintratextual reading of her poetics elaborated in La frantumaglia (2013, 2016) and all novels publishedso far. LÄS MER

 2. 2. Det Unheimliche och hemmet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Niels Pettersson Sandmark; [2018]
  Nyckelord :Das Unheimliche; Sigmund Freud; Kuslig; Uncanny; Home; Heim; Hem; Horror; Skräck; Architecture; Arkitektur; Dwelling; Bostad; Virtual Reality; Horror Movie; Skräckfilm; Psychoanalysis; Psykoanalys; Doppelganger; Dubelgångare; Déjà vu; Labyrint; Labyrinth; Photography; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under mina sista år som student på arkitektskolan i Lund har jag flera gånger stött på något som jag uppfattar som en diskrepans mellan människors upplevda trygghet av och den statistiskt kartlagda säkerheten för ett givet rum eller plats. Det är för mig intressant hur ett ställe som Stureplan i Stockholm, berömt för dess nattliv men också ökänt för dess höga nivåer av kriminalitet, kan uppfattas som betydligt mer behagligt att vistas i än den ”harmlösa” närliggande kyrkogården. LÄS MER

 3. 3. "Of unhallowed arts" : Ett undersökande av de själsliga konsekvenserna av sanningssökande och skapande i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Marken; [2018]
  Nyckelord :Frankenstein; Mary Shelley; Julia Kristeva; Sigmund Freud; psykoanalys; abjektion; Roland Barthes; skapande; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Fear of Mrs. Bates : The Use of Psychoanalytical Aspects, Anticipation and Retrospection in Robert Bloch’s Psycho

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rebecca Spolander; [2018]
  Nyckelord :Robert Bloch; Psycho; Sigmund Freud; psychoanalysis; Super-Ego; Ego; Id; repression; Wolfgang Iser; reception theory; anticipation; retrospection;

  Sammanfattning : This essay focuses on psychoanalytical notions in Robert Bloch’s novel Psycho. The theoretical framework is based on Sigmund Freud’s theory of psychoanalysis. Slavoj Žižek’s idea that the house serves as a symbol of Freud’s concept of the Super-Ego, Ego and Id is presented and further developed. LÄS MER

 5. 5. Subjektets alkemi: en diffraktiv analys av subjektet och meningens konstitution genom performativitet och fetischism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ale Låke; [2017-02-14]
  Nyckelord :performativitity; subject; subjectivity; faith; belief; meaning; knowing; transcendence; fetishism; labour; psychoanalysis; diffractivity; identity; Karl Marx; Judith Butler; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : This essay investigates the performative and fetishized constitution of meaning, and the performative and fetishized subject. It is a diffractive analysis, inspired by Karen Barad, by a series of philosophical and psychoanalytical texts. LÄS MER