Sökning: "signal integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden signal integrity.

 1. 1. Kriminalisera mera – eller? - En analys av hedersbrottsutredningen mot bakgrund av principer för kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Hedersbrott; Kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On October 7, 2020 the investigation Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, was presented, with a proposal to let crimes with honor motives constitute a specific criminal provision. In order to investigate if it would be justified to introduce in the Penal Code, the proposal will be analyzed on the basis of some selected principles and theories for criminalization. LÄS MER

 2. 2. Signalspaning i Sverige och USA : En komparativ studie av skyddet för den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marlene Wiklund; [2020]
  Nyckelord :signals intelligence; foreign intelligence; NSA; FRA; national security; FISA; comparative law; comparative method; signalspaning; försvarsunderrättelseverksamhet; personlig integritet; FRA; NSA; FISA; nationell säkerhet; EKMR; komparativ rätt; komparativ metod; USA; elektronisk kommunikation;

  Sammanfattning : The need to collect electronic communications for foreign intelligence purposes has increased in the past two decades, primarily due to the increase of international threats such as terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Meanwhile, digitalization and technical innovation have given rise to new possibilities for government surveillance and expanded the scope of the types of communications that may be collected. LÄS MER

 3. 3. Dynamic analyses of hollow core slabs : Experimental and numerical analyses of an existing floor

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Markus Hansell; Panagiotis Tamtakos; [2020]
  Nyckelord :Hollow core slab; Structural dynamics; Signal analysis; Mode shape; Frequency response function; Complex mode; FE-model; Håldäcksbjälklag; Strukturdynamik; Signalanalys; Modform; Frekvenssvar; Komplex mod; FE-modellering.;

  Sammanfattning : For intermediate floors in residential and office buildings, as well as in parking garages and malls, there is a wide use of hollow core concrete slabs in Sweden today. Hollow core slabs are precast and prestressed concrete elements with cylindrical-shaped voids extending along the length of the slab. LÄS MER

 4. 4. Detection of Human Emotion from Noise Speech

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Sai Chandra Sekhar Reddy Nallamilli; Nihanth Kandi; [2020]
  Nyckelord :Neural Network; Activation Function; Fast Fourier Transform; Karhunen-Loeve Transform; speech enhancement; filtering; Wavelet Transform; Speech preprocessing; signal to noise ratio; shallow neural network;

  Sammanfattning : Detection of a human emotion from human speech is always a challenging task. Factors like intonation, pitch, and loudness of signal vary from different human voice. So, it's important to know the exact pitch, intonation and loudness of a speech for making it a challenging task for detection. LÄS MER

 5. 5. Repetitiv spegling av I/O över TCP/IP : Med fokus på feltolerans, signalintegritet och tillförlitlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Stefan Wernhager; [2020]
  Nyckelord :Microcontroller; Arduino; I O; fault-tolerance; redundancy; balanced loop; encryption; failure rate; MTBF; reliability; Mikrokontroller; Arduino; I O; feltolerans; redundans; balanserad slinga; kryptering; felhastighet; MTBF; reliabilitet;

  Sammanfattning : Avläsning av tillståndet hos en mikrobrytare kräver att den ansluts till ett I/O hos exempelvis PLC, mikrokontroller eller annan lämplig utrustning. Forsmarks Kraft-grupp AB (FKA) och avdelningen för larm och telekommunikation (NEIT) ser ett behov av att på kärnkraftsanläggningen i Forsmark installera mikrobrytare på platser där det saknas anslutningsutrustning och förmedla dess tillstånd till ett övervakande system. LÄS MER