Sökning: "signal requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden signal requirements.

 1. 1. Optimization of Test Data in a Resource Limited Environment in Automotive Domain

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mattias Landkvist; Sanja Colak; [2019-11-18]
  Nyckelord :Bandwidth; common measurement setup; ECU; development ECU; measurement; measurement setup; optimization; optimization principles; resource limited environment; signals; signal requirements; software calibration;

  Sammanfattning : During vehicle software testing the amount of data collected is ever increasing. With bandwidth limited measurement systems, comes the need for highly optimized test setups to be able to collect as much useful data during testing as possible. LÄS MER

 2. 2. Arbitrary Decimation for High Sample Rates, Algorithm Design and FPGA implementation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Fredrik Peterson; [2019]
  Nyckelord :Sample Rate Conversion; Decimation; Farrow Structure; Farrow Filter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis investigates how to perform irrational decimation, the process of reducing the sample rate of a signal, for high throughput systems. The thesis work consists both an algorithmic part and an implementation part. LÄS MER

 3. 3. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 4. 4. Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Almstedt; Niclas Peterson; [2019]
  Nyckelord :GNSS; Leica GS18 T; measurement uncertainty; network RTK; tilt compensation; GNSS; Leica GS18 T; lutningskompensator; lägesosäkerhet; nätverks-RTK;

  Sammanfattning : Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. LÄS MER

 5. 5. Full Duplex in a Military Scenario : Feasibility of Practical Implementation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Thomas Ranström; [2019]
  Nyckelord :full duplex; self-interference; cancellation;

  Sammanfattning : In order to achieve Full Duplex (FD) communication, currently studied solutionsfor the commercial sector rely on advanced Self-Interferece Cancellation (SIC)techniques to remove the transmitted signal from the received one. This thesis expandsthe research of these techniques by evaluating their potential usage in militarycommunication scenarios where requirements and conditions are distinct,firstly, by identifying, categorizing and describing a set of previously proposedsic techniques and secondly, by performing a comprehensive simulation andanalysis of two suggested sic techniques as part of a FD transceiver. LÄS MER