Sökning: "signalförändring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet signalförändring.

  1. 1. Signalförändring i automatisk urinmätare : - en ingående studie om dess orsaker

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

    Författare :Sven Dizdarevic; Malin Thunholm; [2015]
    Nyckelord :urinmätare; Sippi; signalförändring;

    Sammanfattning : Denna rapport diskuterar vilka ämnen i urinen som påverkar förutsättningarna för utvecklingen av biofilm i Observe Medicals automatiska urinmätare Sippi och på så sätt stör mätsignalen. Idéer och förslag på åtgärder mot detta problem diskuteras. LÄS MER