Sökning: "signalling"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet signalling.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 2. 2. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 3. 3. The Implications of Earnouts - A Study on the Swedish M&A Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ning Wang; Laura Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Earnouts; Sweden; M A; PSM; CAR;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the effects of earnouts in the Swedish M&A market. We focus on transactions in which public bidders acquire private targets. Propensity score matching (PSM) is used to reduce the potential problems related to random sampling. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Elastic Stack som verktyg för detektering av skadlig SS7-trafik

  M1-uppsats,

  Författare :Sammie Nilsson; Håkan Wester; [2019]
  Nyckelord :Elastic; Elastic Stack; SS7;

  Sammanfattning : Det finns idag fortfarande komponenter i det globala mobilnätet som använder teknologi som utvecklades på 70-talet. Nyare, säkrare system har införts i flera länder, men även dessa behåller sin förmåga att kommunicera med de mer sårbara äldre systemen och delar därmed deras säkerhetsproblem. LÄS MER