Sökning: "signalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet signalsystem.

 1. 1. Reliability Study of ERTMS in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jacob Månsson; Kristoffer Wallenbro; [2020]
  Nyckelord :ERTMS; ETCS Level 2; Sweden; Reliability Analysis; ATC-2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is currently undergoing a transition phase to a new signalling system on its railway network. ATC-2 is the current point information system in use on the network. The system will gradually be replaced with ERTMS, which will become the standardised signalling system in the European Union (EU). LÄS MER

 2. 2. Ledtider och Kontinuerliga flöden : En studie av informationsflöden inom ett råvaruflöde ur ett Lean perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Lene Schill; [2019]
  Nyckelord :communication; continuous flows; customer needs; informations flows lean; lead times; informationsflöden; kommunikation; kontinuerliga flöden; kundbehov; lean; ledtider;

  Sammanfattning : Due to shortcomings in an information flow, waiting times arise within a raw material flow, that lead to delays in delivery to the producing unit, which in turn causes delays in delivery to end customers. The purpose of the study has been to reduce delays to the producing unit and towards the end customer. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 4. 4. Hur en organisation handskas med en kris före, under och efter krisen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pär Sjögaard; [2019]
  Nyckelord :Crisis; Crisis management; Crisis leadership; Kris; krishantering; krisledarskap;

  Sammanfattning : Denna innehållsanalys handlar om kris och krishantering i organisationer. Den tar sin utgångspunkt i Leksands IF och hur de hanterat säsongen 2018/2019. Leksands IF startade säsongen med flaggan i topp och höga förväntningar, gick snabbt in i en nedåtgående spiral där alla intressenter såg på utvecklingen med förundran och rädsla. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av statiska frekvensomformare till spårledningar för Stockholm tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Esmaeilie; [2019]
  Nyckelord :static frequency converter; track circuit; statiska frekvensomformare; spårledningar; signalsystem;

  Sammanfattning : Tunnelbanan är ett mycket viktigt transportmedel i Stockholm som är igång större delen av dygnet. Tunnelbanans Röda och Blå linjer använder sig av ett äldre signalsystem från 60-talet. Det system som används för signaleringen av de två linjerna är av typen växelströmspårledning med kodning och använder reläställverk. LÄS MER