Sökning: "signalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet signalsystem.

 1. 1. Ledtider och Kontinuerliga flöden : En studie av informationsflöden inom ett råvaruflöde ur ett Lean perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Lene Schill; [2019]
  Nyckelord :communication; continuous flows; customer needs; informations flows lean; lead times; informationsflöden; kommunikation; kontinuerliga flöden; kundbehov; lean; ledtider;

  Sammanfattning : Due to shortcomings in an information flow, waiting times arise within a raw material flow, that lead to delays in delivery to the producing unit, which in turn causes delays in delivery to end customers. The purpose of the study has been to reduce delays to the producing unit and towards the end customer. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 3. 3. Böten, Signalen och Branden : Att undersöka förutsättningarna för signalsystem med hjälp av GIS och ortnamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Palmborn; [2018]
  Nyckelord :GIS; Beacon; Viewshed; Visual communication; Maritime defence; Place names;

  Sammanfattning : Scandinavia is famous for their Viking ships and their raids during the 9th century. However, the Scandinavian society was widely divided between the ruling forces. There are a lot of evidence for conflicts within the Viking world, with both written sources, stories and archaeological records speaking for it. LÄS MER

 4. 4. Tvärbanans Solnagren Och Bus Rapid Transit

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Oscar Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvärbanan är en snabbspårväg i Stockholm som fick en förlängning från Alvik till Solna station 2014. Den har varit mycket dyr att bygga och det har varit en del problem, särskilt i ett nytt signalsystem som har inköpts för sträckan. I detta kandidatarbete har det undersökts om Bus Rapid Transit hade varit ett bättre alternativ. LÄS MER

 5. 5. Effektivt införande av ny teknik i en organisation : En studie om trafikledningen i införandeprocessen av ERTMS i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Lovisa Ellegren; Stina Grönvall; [2016]
  Nyckelord :ERTMS; trafikledning; signalsystem; järnväg; MTO; Trafikverket; trafikledare;

  Sammanfattning : The new railway signaling system ERTMS, European Rail Traffic Management System, will be introduced in all the railway tracks in Sweden, due to the Swedish railway legislation. The implementation of ERTMS in Sweden is performed by Trafikverket and two pilot projects have been done. LÄS MER