Sökning: "signaturanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet signaturanpassning.

 1. 1. Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Reihammar; [2020]
  Nyckelord :camouflage assessment; signature management; photo simulation; virtual assessment; kamouflageutvärdering; signaturanpassning; fotosimulering; virtuell utvärdering;

  Sammanfattning : Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. LÄS MER

 2. 2. Folkrättsliga problem vid användandet av adaptivt kamouflage

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Emelie Molén Eskhult; [2013]
  Nyckelord :IR; sensors; camouflage; adaptive camouflage; the principle of distinction; perfidy and ruses of war.; IR; Sensor; signaturanpassning; adaptivt camouflage; distinktionsprincipen; förrädiskt förfarande; krigslist;

  Sammanfattning : Adaptivt kamouflage är en signaturanpassningsteknik som ger stridsfordon förmågan att anpassa sin värmesignatur utefter omgivningen eller imitera andra objekts signatur, i syfte att undgå upptäckt eller identifiering.I denna studie genomförs en analys om vilka folkrättsliga problem som kan uppstå vid användandet av adaptivt kamouflage. LÄS MER

 3. 3. Smygteknik och smygtaktik  : om smygteknikens påverkan på sjötaktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :David Forslund; [2009]
  Nyckelord :Stealth; stealth technology; tactics; stealth tactics; Signaturanpassning; smygteknik; taktik; smygtaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en första ansats till redogörelse för smygteknikens taktiska implikationer.Vilka möjligheter finns med smygtekniken mot en kvalificerad motståndare under väpnad strid? Detta koncentreras till tre olika områden: duellstrid, underrättelseinhämtning och vilseledning. LÄS MER

 4. 4. UCAV vs. Armed UAV - en studie i realiteters inverkan på visioner

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; UAV; Signaturanpassning; Stridsflygplan; Uppsatser;

  Sammanfattning : Många försvarsanalytiker och luftmaktsteoretiker har sedan 1990-talet gjort gällande att teknisktavancerade så kallade UCAV farkoster, kan komma att ersätta eller komplettera många av de idagmest avancerade stridsflygplanens uppgifter. Dessa förväntningar har inte infriats. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av provplattform för mätning av kosmisk strålnings inverkan på DRAM

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling

  Författare :Andreas Skoglund; Risko Kader; [2008]
  Nyckelord : DDR2; DRAM; kosmisk strålning; mätning; luftburna system; cosmic radiation; airborne systems;

  Sammanfattning : Sammanfattning: SAAB Communication i Linköping sysslar med konsultverksamhet mot ett flertal nationella och internationella företag inom både den civila och militära sektorn. Fokus ligger på flyget med uppdrag inom telesystem, radiosystem, signaturanpassning, EMC, atmosfärisk påverkan mm. LÄS MER