Sökning: "signature management"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden signature management.

 1. 1. Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Reihammar; [2020]
  Nyckelord :camouflage assessment; signature management; photo simulation; virtual assessment; kamouflageutvärdering; signaturanpassning; fotosimulering; virtuell utvärdering;

  Sammanfattning : Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. LÄS MER

 2. 2. A Digitized Workflow for Risk and Requirement Management

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Andrea Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Digitizing; quality management systems; medical device; risk management; requirement management;

  Sammanfattning : To ensure the safety for both patients and personnel using medical equipment there are several regulations. The regulations differ between countries and the largest markets are the US and Europe. There are regulations regarding both risk and requirement management and for a digitized signature process. LÄS MER

 3. 3. Energy and Water Usage in the Manufacturing Industry : A study case to analyse, compare and decide where to reduce energy and water utilization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jorge López; Yully Constanza Rincón Franco; [2020]
  Nyckelord :Clustering; DB-index; Energy benchmarking; Energy management; Energy signature; Energy usage; k-means; KPI’s; load profile; Silhouette index; TOPSIS.;

  Sammanfattning : Increasing concern about global climate change has led to a growing interest in energy usage and water consumption. It is well known that changes in consumption habits lead to more efficient use of energy and water sources. LÄS MER

 4. 4. Nyckelhantering för bitcoin : En studie om hur användare hanterar privata nycklar och hur säkerheten kan förbättras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gunnar Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; private keys; Bitcoin wallets; backup; Bitcoin; kryptovaluta; privata nycklar; Bitcoin-plånböcker; säkerhetskopiering;

  Sammanfattning : Bitcoin har framträtt som den mest igenkännbara kryptovalutan sedan igångsättningen 2009 och har vid skrivande tillfälle ett börsvärde på 1,6 biljoner svenska kronor. Detta ihop med den ekonomiska friheten som Bitcoin erbjuder gör att användarantalet ständigt ökar. LÄS MER

 5. 5. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER