Sökning: "signifikanstest"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet signifikanstest.

 1. 1. Företagsförvärv- fördelaktig eller förkastlig? : En studie om hur svenska företags aktiekurser påverkas i samband med tillkännagivande av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dastan Bratan; Sofia Leväinen; [2019]
  Nyckelord :Acquisitions; abnormal returns; payment method; foreign acquisitions; acquisition size; event study; announcement; Företagsförvärv; företagsfusion; abnormal avkastning; betalningsmetod; utlandsförvärv; förvärvsstorlek; eventstudie; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Studien undersöker den abnormala avkastningen för de 100 största förvärven genomförda av svenska företag mellan 2007-2017. Studien beaktar även variabler som kan vara påverkande faktorer för denna avkastning. Variablerna som undersöks i denna studie är; betalningsmetod, affärsstorlek samt förvärvsland. LÄS MER

 2. 2. Terrordåden och migrationskrisens påverkan på höger/konservativa individers attityder mot invandrare i Frankrike : En jämförelse med logistisk regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kamand Mohammed Ezzadin; [2019]
  Nyckelord :Frankrike; terrordåd; migrationskris; vänster-högerskalan; logistisk regressionsanalys; signifikanstest;

  Sammanfattning : This paper studied if the year 2015 in France, which was characterized by a strongly politicized immigration debate as a result of the terrorist attacks and migration crises, had any consequences on attitudes towards immigrants. With this in mind this paper examined whether people on the right/conservatives, who traditionally have been less tolerant towards immigrants, have had an increase in negative attitudes towards immigrants. LÄS MER

 3. 3. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Vänstedt; Simon Hantelius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER

 4. 4. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill spara etiskt, men vad har jag för alternativ?" : En kvantitativ studie av etiska restriktioners påverkan på svenska fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Atterby; Adam Ekström Hagevall; Carl Wikström; [2019]
  Nyckelord :funds; ethical restrictions; risk-adjusted return; multiple linear regression; significance testing; fonder; etiska restriktioner; riskjusterad avkastning; multipel linjär regression; signifikanstest;

  Sammanfattning : During the last few decades, the Swedish population has shown an increased interest in investment fund savings, and more than 60% of Swedish citizens are saving through funds today. In addition to this, awareness on climate change and related risks has increased, which has contributed to a greater focus on corporate sustainability among Swedish companies. LÄS MER