Sökning: "sigrid chalmers"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sigrid chalmers.

 1. 1. BRICK BY BRICK - Exploring the Potential of Masonry in Contemporary Residential Architecture

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Sigrid Sourander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Professional roles’ emergence and development due to the implementation of Virtual Design and Construction. A case study within a construction company.

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sigrid Gunnemark; KATHARINA HEINKE; [2014]
  Nyckelord :Virtual Design and Construction; VDC; professional identities; knowledge management; Building Information Modeling; BIM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER