Sökning: "silan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet silan.

 1. 1. Den pedagogiska verksamheten inom sjukhusmiljön : En studie om barns behov och lekterapeuternas arbete inom den lekterapeutiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Melissa-Aynaz Garehjalou; Silan Karagöz; [2018]
  Nyckelord :Playtherapy; Environment; Play; Development; Lekterapi; Miljö; Sjukhus; Lek; Utveckling;

  Sammanfattning : We want to immerse ourselves in what playtherapy means and how it can ease the hospital visit for sick children. We have chosen to investigate what opportunities the educational environment provides to support and stimulate children's play in hospitals. LÄS MER

 2. 2. Hydrofob ytbehandling av tegel

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Olof Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Vattenavvisande; hydrofob ytbehandling; WUFI; tegel;

  Sammanfattning : Tegel är ett vanligt material i äldre fasader och när dessa ska tilläggsisoleras finns det risk för att fuktproblem uppstår. En vattenavvisande behandling skulle kunna minimera dessa fuktproblem och därför är syftet med rapporten att undersöka vilka olika typer av vattenavvisande behandlingar som finns tillgängliga och när en sådan behandling skulle vara fördelaktig. LÄS MER

 3. 3. Kemisk ytmodifiering av nanopartiklar avsedda för inkorporering i termoplastiska filament

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefin Jehander; [2016]
  Nyckelord :nanopartiklar; kiseldioxid; hydrofobiering; kemisk ytmodifiering; silan; triklorsilan;

  Sammanfattning : Textilier med vatten- och smutsavvisande effekt fyller en viktig funktion inom många olika områden och branscher. Dock finns det flera allvarliga problem kopplat till produktionen och användningen utav dem. Per och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS´s), användes länge för att erhålla den vattenavvisande effekten hos textilier. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv beteendeterapi och retraining therapy : Behandlingsmetoder för hyperacusis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Silan Polat; Angelica Hakala; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Development of an in vitro assay for analysis of cellular uptake of nanoparticles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lina Olsson; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract MRI, magnetic resonance imaging, is used for disease detection such as assessing blood flow, detecting tumours and diagnosing many forms of cancer. Contrast agents are chemical substances that increase the MRI sensitivity. One class of contrast agents are the so called nanoparticulate contrast agents. LÄS MER