Sökning: "silan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet silan.

 1. 1. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 2. 2. A Study of Various Parameters Affecting Adhesion of Coatings to Metal Substrates

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Worabhorn Pathanatecha; [2019]
  Nyckelord :adhesion; coatings; metal substrates; silanes; polyurethanes; surface energy; crosslinking agent; adhesion promoters; vidhäftning; beläggningar; metallunderlag; silaner; polyuretaner; ytenergi; tvärbindningsmedel; vidhäftningspromotor;

  Sammanfattning : The adhesion of coatings is of high importance in the coating industry and a more thorough understanding of adhesion behavior is required. In this thesis work, seven parameters affecting adhesion of silane-modified poly(urethane urea) (PUSi) coatings on pretreated steel and aluminum substrates were studied. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska verksamheten inom sjukhusmiljön : En studie om barns behov och lekterapeuternas arbete inom den lekterapeutiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Melissa-Aynaz Garehjalou; Silan Karagöz; [2018]
  Nyckelord :Playtherapy; Environment; Play; Development; Lekterapi; Miljö; Sjukhus; Lek; Utveckling;

  Sammanfattning : We want to immerse ourselves in what playtherapy means and how it can ease the hospital visit for sick children. We have chosen to investigate what opportunities the educational environment provides to support and stimulate children's play in hospitals. LÄS MER

 4. 4. Kemisk ytmodifiering av nanopartiklar avsedda för inkorporering i termoplastiska filament

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefin Jehander; [2016]
  Nyckelord :nanopartiklar; kiseldioxid; hydrofobiering; kemisk ytmodifiering; silan; triklorsilan;

  Sammanfattning : Textilier med vatten- och smutsavvisande effekt fyller en viktig funktion inom många olika områden och branscher. Dock finns det flera allvarliga problem kopplat till produktionen och användningen utav dem. Per och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS´s), användes länge för att erhålla den vattenavvisande effekten hos textilier. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi och retraining therapy : Behandlingsmetoder för hyperacusis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Silan Polat; Angelica Hakala; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER