Sökning: "silica saturated system"

Hittade 1 uppsats innehållade orden silica saturated system.

  1. 1. Experimental zircon alteration and baddeleyite formation in silica saturated systems : implications for dating hydrothermal events

    Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Alexander Lewerentz; [2011]
    Nyckelord :zirkon; baddeleyit; kiselmättat system; hydrotermal omvandling; kopplad upplösning-utfällning; experimentell petrologi; svepelektronmikroskopi; elektronmikrosondanalys; energidispersiv röntgenemissionsspektroskopi; sydvästra Grönland; zircon; baddeleyite; silica saturated system; hydrothermal alteration; coupled dissolutionreprecipitation; experimental petrology; scanning electron microscopy; electron microprobe analysis; energy dispersive x-ray spectroscopy; southern West Greenland; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Åldersbestämning av fluidrelaterade händelser. Zirkon och baddeleyit är mineral som kan användas för att åldersbestämma bergarter genom radiometriska metoder. När mineralen bildas bygger de in uran i sin struktur, men inte bly. LÄS MER