Sökning: "silicone"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet silicone.

 1. 1. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 2. 2. Difference in Heat Generation Comparing “Grinding” and “Cutting” Single Crown Preparation Technique

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :David Garis; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tooth preparation; Heat generation; prosthodontics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the difference in intrapulpal temperature (IPT) comparing a “grinding” and a “cutting” technique during single crown preparation. The difference in preparation time between the two techniques was also examined. LÄS MER

 3. 3. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Nyckelord :plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Sammanfattning : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. LÄS MER

 4. 4. Camera Interaction in Elevator Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
  Nyckelord :Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and optimization of PolyCor - a single-use Coriolis flowmeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Evelina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Coriolis; flowmeter; PolyCor; compensation model;

  Sammanfattning : In the pharmaceutical industry it has become common to use single-use components in the production line to save time and money. Therefore, a team at General Electric started to develop a single-use Coriolis flowmeter, PolyCor M13, targeted at liquid chromatography systems. LÄS MER