Sökning: "silikon"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet silikon.

 1. 1. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 2. 2. Flatstickad distanstextil : Formstickad 3D-struktur och fokus på vidhäftningsförmågan hos olika bindningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Ewert; Moa Ulfsson; [2018]
  Nyckelord :Spacer fabrics; PVC; polyurethane; polyethylene; silicone; polypropylene; adhesion; knitting technology; Distanstextil; PVC; polyuretan; polyeten; silikon; polypropen; vidhäftning; adhesion; trikåteknik;

  Sammanfattning : Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. LÄS MER

 3. 3. Irreversible colour change : For the many people

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hedvig Hermansson; Emma Jalnefjord; [2017]
  Nyckelord :Färgförändring; irreversibel färgförändring; svavelpigment; svavelfärgstoff; miljösimulering;

  Sammanfattning : Detta arbete görs i samarbete med IKEA of Sweden och behandlar färgförändringar på textilier. Hållbarhet är en av de största utmaningarna för vår tid och drastiska förändringar av våra vanor och attityder krävs. LÄS MER

 4. 4. Våra perfekta kroppar! : En undersökning om ”kroppsideal och normer”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Therese Hasselqvist; [2017]
  Nyckelord :body ideals; Kroppsideal; normer; kropp; kroppsaktivism; gymnasieungdomar; sociala medier;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks synen på kropp och ideal som svenska gymnasieungdomar har. I vårt samhälle och på sociala medier publiceras bilder på kroppar, bilderna sprids och skapar ett ideal för hur kroppen ska se ut. Detta kan leda till negativ uppfattning om den egna kroppen. LÄS MER

 5. 5. Design of air coil dehumidification

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Simon Ohlsson; Henrik Frölund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Experiments in school are designed for students to study and learn about real life phenomena by using models. If the student are going to be able to learn as much as possible the model needs to simulate reality well. LÄS MER