Sökning: "siljan turism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden siljan turism.

 1. 1. Gestaltning av det flexibla offentliga rummet : Torget i Leksand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christian Thunarf; [2012]
  Nyckelord :flexibel gestaltning; flexible urban design; offentliga rum; public; square; torg;

  Sammanfattning : I takt med ökande urbanisering fluktuerar befolkningsmängden allt kraftigare i små orter och många är beroende av turism. Leksand är en av de orter som upplever en kraftig tillströmning av turister under sommaren. Stora ytor står tomma över vintern och påverkar livet i centralorten negativt. LÄS MER

 2. 2. Örebro läns turism: en jämförande studie emot övriga stora turistregioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Jon Jönsson; [2008]
  Nyckelord :turism; marknadsföring; benchmarking; kvalitativ; competitive identity; glasriket; gästrikland; härjedalen; höga kusten; jämtlands län; siljan; västsverige; örebro län;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Granskning av möjliggörande teknik och utveckling av prototyp för geografiskt riktade utskick av SMS

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Johan Nordin; Anders Olsson; [2004]
  Nyckelord :SMS; GSM; UMTS; Positionering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på magisternivå genomfördes vårterminen 2004 med Siljan Turism som uppdragsgivare. Målet var att förbättra en befintlig SMS-tjänsten för utskick av erbjudanden genom att möjliggöra geografiskt riktade utskick. LÄS MER