Sökning: "silke"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet silke.

 1. 1. Röster av silke : en studie om kvinnlig konsumtionskultur 1920–1929 i veckotidningen Idun

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Josefin Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lämpliga material för textila kärlimplantat : Kartläggning av kliniskt dokumenterade alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Ljungberg; Amanda Martvall; [2020]
  Nyckelord :blood vessels; biocompatibility; FDA; compliance; vascular implants; synthetic polymers; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft; blodkärl; biokompatibilitet; FDA; komplians; kärlimplantat; syntetiska polymerer; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla bypass-operationer leder till att kärlimplantaten slutar fungerar inom ettårs tid. En anledning till detta är bildandet av ogynnsam vävnad som sker i form av ärrbildning efter implantationen. Ärrvävnaden orsakar nya förträngningar vilket leder till ett försämrat blodflöde. LÄS MER

 3. 3. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 4. 4. Urskiljning av kemikalier i textila flöden : En undersökning om möjlighet för tillämpning av FTIR och XRF vid sortering av textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Holst; Linnea Carlsson; [2016]
  Nyckelord :textilsortering; textil; sortering; FTIR; XRF; kemikalier; textilt avfall;

  Sammanfattning : Det är allmänt känt att stora mängder kemikalier används i textilindustrin och även om det är att föredra att återanvända och återvinna textil kommer oönskade kemikalier stanna kvar i det cirkulära kretsloppet. Vid sortering av textil behöver de varor med giftiga, miljö- och hälsofarliga ämnen sorteras bort och uteslutas ur kretsloppet. LÄS MER

 5. 5. Att marknadsföra översatt litteratur : En komparativ analys av den tyska utgivningen av Sara Stridsbergoch den svenska utgivningen av Silke Scheuermann

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jana Rüegg; [2016]
  Nyckelord :cultural transfer; cultural transmission; marketing; translation; cultural transmitter; economization of literature; economy of attention; world literature; Sara Stridsberg; Silke Scheuermann; Claire Squires; Pascale Casanova; Petra Broomans; Ester Jiresch; Johan Svedjedal; kulturförmedling; kulturell överföring; marknadsföring; översättning; nodperson; ekonomisering av litteratur; uppmärksamhetsekonomi; världslitteratur; Sara Stridsberg; Silke Scheuermann; Claire Squires; Pascale Casanova; Petra Broomans; Ester Jiresch; Johan Svedjedal;

  Sammanfattning : Adapting literature from a cultural context to another is the main theme of my master's thesis. The aim is to determine how publishing houses adapt a book from a different cultural context to their own, and if there are any specific marketing choices being made during the publishing process. LÄS MER