Sökning: "silviculture"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet silviculture.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Nyckelord :arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Sammanfattning : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. LÄS MER

 3. 3. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Wictorin; [2019]
  Nyckelord :preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Sammanfattning : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. LÄS MER

 4. 4. Thinning response to weather variations in Norway spruce

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Erika Alm; [2019]
  Nyckelord :thinning; climate change; dendrochronology;

  Sammanfattning : Climate change is likely to affect the prerequisites for forest management. Therefore, it is imperative to investigate how silviculture practices can be adjusted to changing conditions. Norway spruce (Picea abies) is one of the most common species in the Swedish forests, with high economic and ecological values. LÄS MER

 5. 5. Frostskadors effekt på granens (Picea abies (L.) H. karst) volymutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :David Bengtsson; Tobias Holdo; [2018]
  Nyckelord :frostlänta marker; volymförlust; hyggesåldersförsöket; anpassad skötsel; skärm;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet har behandlat frostskadors effekt på volymutvecklingen hos gran (Picea abies (L.) H. Karst), fram till 20 år efter planteringstillfället. De frostskador som undersöktes var de som drabbade plantorna under de tre första åren efter anläggning. LÄS MER