Sökning: "silviculture"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet silviculture.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Sammanfattning : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. LÄS MER

 2. 2. Tron på klimatförändring och klimatanpassning hos privata skogsägare i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Sandra Malmborg; Moa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; climate adaption; silviculture; Klimatförändring; klimatanpassning; skogsbruk;

  Sammanfattning : Klimatet är föränderligt och jordens medeltemperatur har ökat. Troligen kommer det att leda till större kontraster med perioder av torka och perioder med kraftigt regn. Detta kan påverka skogsbruket genom att leda till en ökad risk för bränder, stormskador och insektsangrepp. LÄS MER

 3. 3. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnéa Larsson; Julia Nygårdh; [2020]
  Nyckelord :Riparian zone; stream protection; water protection; aquatic ecosystEMS; forest management; silviculture; riparian buffer;

  Sammanfattning : Ecosystem services and many conflicting interests make management of small streams in the forest an important topic. Streams need to be protected in a way that maintains water quality, quantity and riparian characteristics. LÄS MER

 4. 4. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Therese Prestberg; [2020]
  Nyckelord :skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Sammanfattning : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. LÄS MER

 5. 5. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER