Sökning: "simkunnighet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet simkunnighet.

 1. 1. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 2. 2. Simundervisning : - “...jag simundervisar inte, tycker inte jag. För jag har alldeles för lite tid för det.”

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hedwig Brandt; Andreas Plate; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Aim The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment swimming. 1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, regarding swimming? 2. LÄS MER

 3. 3. Simning för nyanlända : En intervjustudie med fokus på idrottsläraresperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Holström; [2018]
  Nyckelord :simning; idrott och hälsa; simundervisning; idrottslärare; nyanlända; intervjuundersökning; self-efficacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om idrottslärare som undervisar nyanlända i simning. Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att undersöka de problem som idrottslärare möter i simundervisningen med nyanlända och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 4. 4. "Vattenvana och bentag, det är nyckeln!" - En undersökning av hur lärare bedriver simundervisning för nyanlända elever

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Simkunnighet; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : 1. Sammanfattning: Simundervisning är idag en betydande del i den centrala kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa. Trots detta, visar tidigare forskning att simundervisningen är problematiskt och har en tendens att hamna i skymundan. LÄS MER

 5. 5. En inblick i ämnet idrott och hälsa : idrottslärare elever och en skolledares åsikter och tankar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Niklas Oscarsson; [2017]
  Nyckelord :Skola; Pedagogik; Idrott; hälsa.;

  Sammanfattning : I denna uppsats har det undersökts huruvida lärare, elever och skolledningen har samma uppfattning avvad ämnet idrott och hälsas grund är. Anledningen till att frågan är viktig får man ur Goffmans (2009)och Foucaults (2003) teorier där de på olika sätt förklarar hur avsaknad av gemensam förståelse omnågonting kan störa ut det samspel som behövs mellan två parter för att de ska förstå varandra, I dennauppsats handlar det om huruvida elever, lärare och skolledare har liknande uppfattningar kring ämnetidrott och hälsa och om det finns gemensamma nämnare mellan dessa. LÄS MER