Sökning: "simon Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden simon Larsson.

 1. 1. Är sportsändningar - jämställda eller representativa? - En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samarth Katiyar; Simon Larsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :kön; idrott; SVT; TV4; jämställdhet; manlig dominans; fotboll; ishockey; skidor; gender; sports; SVT; TV4; gender equality; male-dominated; football; ice hockey; skiing;

  Sammanfattning : In the past, the reported research indicates that the reporting in the television medium, in the fields of sports, historically, has been dominated heavily by men, both as athletes and as journalists. In this way, television is creating a male norm and, therefore, it is important to measure the amount of time men and women receive in Swedish television (SVT) and TV4 sports news. LÄS MER

 2. 2. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. LÄS MER

 3. 3. Val av plockmetod för effektivare materialförsörjning vid kundanpassad produktion - En fallstudie på ATEA Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Simon Leijonqvist; Larsson Albin; [2020]
  Nyckelord :Kitting Supply; Continuous Supply; Material supply; Combination of picking methods; Order picking; Kitting Supply; Continuous Supply; Materialförsörjning; Kombination av plockmetoder; Orderplockning;

  Sammanfattning : Studien är utförd på ATEA logistics med syftet att skapa förståelse för hur man kan kombinera två olika plockmetoder i materialförsörjningen. Målet med arbetet är att ta fram en modell som beslutsunderlag för hur denna kombination ska se ut med hjälp av kunskap angående påverkande faktorer. LÄS MER

 4. 4. Utredning av tillverkningsinducerade avvikelser i fiberförstärkt komposit genom blandningsexperiment : En fallstudie enligt DMAIC vid ABB Composites

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Larsson Turtola; Adam Rönnbäck; [2020]
  Nyckelord :Mixture design; design of experiments; fibre-reinforced composite; vacuum assisted resin transfer molding VARTM ; Blandningsexperiment; försöksplanering; fiberförstärkt komposit; vakuuminjicering;

  Sammanfattning : Tillämpningen av fiberförstärkt polymerkomposit har senaste decenniet ökat kraftigt inom flertalet högteknologiska branscher. Trots framgången är förekomsten av tillverkningsinducerade avvikelser fortfarande en utmaning. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av vädringskrok

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Andreas Hedlund; Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; konstruktion; hållfasthet; marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller en produktutvecklingsprocess av en justerbar friskluftskrok. En friskluftskrok har i uppgift att fästas i bagageluckans låsanordning på en personbil för att möjliggöra för vädring, då kroken håller luckan på glänt. LÄS MER