Sökning: "simon Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden simon Larsson.

 1. 1. En sannolikhetsteoretisk behandling av diusion baserat p˚a Einsteins modell av Brownsk r¨orelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Friemann; Artur Karlsson; Simon Larsson; Albin Skilje; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi Brownsk rörelse och dess förbindelse med värmeledningsekvationen. Som förberedande material presenterar vi härledningen och lösningen till värmeledningsekvationen på R och den förutsättande termodynamiken som krävs för att förstå Albert Einsteins artikel om suspenderade partiklar i en utspädd lösning. LÄS MER

 2. 2. Professionalisering  i sikte? : En kvalitativ undersökning av  läraryrkets professionalitet och status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Smarttelefonen: En blick mot framtiden : när vetenskapliga fakta, design och fiktion blir ett

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Persson; Simon Larsson; [2019]
  Nyckelord :Design fiction; Speculative design; Diegetic prototypes; Smartphone; Smartphone use; Internet of Things; Designfiktion; Spekulativ design; Diegetiska prototyper; Smarttelefon; Smarttelefonanvändning; Internet of Things;

  Sammanfattning : I den här undersökningen utforskar vi hur användande av smarttelefoner skulle kunna se ut inom en nära framtid. Med designfiktion som grundpelare och förhållningssätt, verklighetsproducerar vi diegetiska prototyper som med sina utseendemässiga egenskaper och funktionaliteter, berättar om en möjlig framtida värld av smarttelefonanvändning. LÄS MER

 4. 4. Investigation into the metabolic effect of sarcosine on prostate cancer

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Simon Larsson; [2018]
  Nyckelord :prostate cancer; Metabolomics; NMR-spectroscopy; Metabolism; Sarcosine;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common form of human cancer in the world and the most common form of cancer in men in the Western world. There are many molecular factors of prostate cancer, both proteins and metabolites. LÄS MER

 5. 5. En svensk, en dansk och en europeisk alkoholkultur : En kvantitativ och komparativ studie om alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER