Sökning: "simon hjort"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden simon hjort.

 1. 1. Utdelningens betydelse : Har oväntade utdelningsförändringar något signalvärde?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mathias Hjort; Simon Typpö; [2020]
  Nyckelord :Utdelningspolitik; utdelningsförändring; tillkännagivande av utdelning; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Utdelningspolitiken har länge varit ett omdiskuterat och omstritt ämne och har på senare fått ett än större fokus då investerare söker efter alternativ till en stabil avkastning när räntemarknaden har blivit en mindre attraktiv plats för detta. Huruvida utdelningspolitik är något som företag kan använda sig av för att signalera till marknaden råder det inte konsensus om. LÄS MER

 2. 2. Den ständiga strävan - Ett lärarperspektiv på rättvis betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anders Rosvall; Simon Hjort; [2008]
  Nyckelord :Bedömning; Betyg; Betygskriterier; Betygssättning; Likvärdig; Matris; Nationella prov; Opartisk; Rättvisa; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka och problematisera hur betygssättningen i skolan kan göras mer rättvis. Detta görs utifrån ett empiriskt underlag bestående av intervjuer med sex gymnasielärare i samhällskunskap. LÄS MER

 3. 3. An Interdisciplinary Study on Farm Based Biogas Production in Southern Brazil

  Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anders Hjort; Simon Norin; [2008]
  Nyckelord :Applications; Biogas; Brazil; Digestate; Environmental impact; Pig slurry;

  Sammanfattning : Today the use of anaerobic digestion technique emerges as an alternative to the conventional treatment method of pig slurry to the pig producers in Brazil because of the energy demanding intensive pig production and the negative environmental impact that arises during storage and use. The end products of AD technique are biogas as an energy source and digestate that can be used as a fertilizer. LÄS MER

 4. 4. Meningen med livet och den liberala statens paradox

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Hjort; [2008]
  Nyckelord :liberalism; neutrality; meaning; life; perfectionism; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Liberal theorists typically argue that state action should not favor any particular conception of the good or meaningful life. On this view the defining characteristic of the liberal state is neutrality among rivaling ideas of the good. This thesis argues that state neutrality is impossible to maintain in practice. LÄS MER

 5. 5. Den rättvisa skatten - Ett etiskt argument för platt skatt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Hjort; [2006]
  Nyckelord :rättvisa; platt skatt; inkomst; etik; autonomi.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How should a fair income tax system be designed? Since Estonia became the first country to introduce a flat tax on incomes in 1994, this question has been in focus of public debate. The aim of is this thesis is to show that a flat income tax system, combining a proportional tax rate on all incomes with an allowance exempt from tax, is consistent with the demands of justice. LÄS MER