Sökning: "simon norin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden simon norin.

 1. 1. Cooperation With Disinformation Campaigns as a Social Movement Strategy : A case study on the connection between the disinformation campaign and the mobilization against the Swedish Social Services

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Norin; [2023]
  Nyckelord :disinformation campaign; disinformation; grievance; social movement; mobilization; desinformation; mobilisering;

  Sammanfattning : Disinformation campaigns are a growing threat towards democracy and a phenomenon that is important to understand in order to guard against. One part of the literature around disinformation campaigns that is as of yet not widely studied is how they can be connected to social movements. LÄS MER

 2. 2. Avgränsningsproblemet inom demokratisk teori och påverkansprincipen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Simon Norin; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; Avgränsningsproblemet; Påverkansprincipen; Folk;

  Sammanfattning : Demokrati är en sammanskrivning av de två grekiska orden ’demos’, som betyder folk och ’kratos’, som betyder styre. Demokrati översätts då direkt till ”folkstyre”, vilket innebär att en samling individer, folket, styr över sig självt. LÄS MER

 3. 3. Den svenska e-sportscenen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Max Norin Barrhäll; Simon Campanello; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska e-sportscenen har på kort tid gått från en klubb för intern beundran till en massrörelse som visas på bästa sändningstid i flera TV-kanaler. Samtidigt finns det få som gått på djupet med svensk e-sport och dess utövare. LÄS MER

 4. 4. An Interdisciplinary Study on Farm Based Biogas Production in Southern Brazil

  Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anders Hjort; Simon Norin; [2008]
  Nyckelord :Applications; Biogas; Brazil; Digestate; Environmental impact; Pig slurry;

  Sammanfattning : Today the use of anaerobic digestion technique emerges as an alternative to the conventional treatment method of pig slurry to the pig producers in Brazil because of the energy demanding intensive pig production and the negative environmental impact that arises during storage and use. The end products of AD technique are biogas as an energy source and digestate that can be used as a fertilizer. LÄS MER