Sökning: "simon och sofie"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden simon och sofie.

 1. 1. Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Alexander Berg; Sofie Gunnarsson; Anton Lord; Max Löfvall; Simon Nilsson; Johnny Truong; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skolundervisning med IT-baserade lärmedel - Glöm inte lärarna!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sofie Kylli; Frida Forsell; Simon Nexbo; [2014]
  Nyckelord :IT; lärmedel; skola; SAMR; TPB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I enlighet med att vårt samhälle digitaliseras, kommer även skolan att vända sig åt en mer digital värld. Sverige driver en offensiv kamp mot att digitalisera undervisningen, vilket visar sig bland annat i läroplanen Lgr11 där IT ska löpa som en röd tråd i alla ämnen. LÄS MER

 3. 3. KPP-databasens potential som besluts- och analysunderlag i vården

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Simon Eriksson; Niklas Johansson; Rickard Johansson; Sofie Peters; Maria Trygged; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rummets betydelse för en skapande kultur mellan två olika pedagogiska filosofier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Simon Persson; Ann-Sofie Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Kultur; Pedagogen; Rummet; Skapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa rummets vikt i en skapande kultur, samt belysa pedagogens tankesätt kring uppbyggnaden av det skapande rummet. Detta har skett på två olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi har använt oss av tre materialinsamlingsmetoder; observation, fotografering och halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Skyddet av TV-format vid licensiering

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Strempel; [2004]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Under senare r har konkurrensen mellan TV-kanaler kat kraftigt, inte minst efter det att det statliga monopolet p TV-sndningar har hvts. Detta har lett till en fokusering p att skapa program som kan locka s mnga tittare som mjligt. LÄS MER