Sökning: "simple moving average"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden simple moving average.

 1. 1. After-Market Spare Parts Forecasting at Sandvik Stationary Crushing & Screening

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Artur Jusopov; Arian Marofkhani; [2022]
  Nyckelord :Forecasting; Intermittent Demand; Spare Parts; After-Market; Crostons; Exponential Smoothing; Hierarchical Forecasting; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: After-Market Spare Parts Forecasting at Sandvik Stationary Crushing & Screening. Authors: Arian Marofkhani and Artur Jusopov Supervisors: Professor Gudrun Kiesmüller, Lund University, Faculty of Engineering, Division of Production Management. Macarena Ribalta, Planning & Logistics Manager, Sandvik Stationary Crushing & Screening. LÄS MER

 2. 2. Anomaly Detection in Riding Behaviours : Using Unsupervised Machine Learning Methods on Time Series Data from Micromobility Services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Indra Hansson; Julia Congreve Lifh; [2022]
  Nyckelord :Unsupervised Machine Learning; Sensor Data; Anomaly Detection; Micromobility; Övervakad Maskininlärning; Sensordata; Anomalidetektering; Mikromobilitet;

  Sammanfattning : The global micromobility market is a fast growing market valued at USD 40.19 Billion in 2020. As the market grows, it is of great importance for companies to gain market shares in order to stay competitive and be the first choice within micromobility services. This can be achieved by, e. LÄS MER

 3. 3. Non-Destructive Biomass and Relative Growth Rate Estimation in Aeroponic Agriculture using Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Oskar Åström; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; Image Analysis; Aeroponics; Hydroculture; Relative Growth Rate; Multi-variate Regression; Neural Network; ResNet; Plant Growth; Plant Physiology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Optimising plant growth in a controlled climate requires good measurements of both biomass (measured in grams) and relative growth rate (measured in grams of growth per day and gram of plant). In order to do this efficiently and continuously on an individual level during plant development, this has to be done non-destructively and without frequent and labor intensive weighing of plant biomass. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet - verklighet eller illusion? : En kvantitativ komparativ epidemiologisk studie om suicid i fyra nordiska länder.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Lindström; [2022]
  Nyckelord :suicide; equality; gender paradox; unemployment; labour force; education; the Nordic countries; suicid; jämställdhet; könsparadox; arbetslöshet; arbete; utbildning; Norden;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år omkommer cirka 800 000 personer i suicid vilket gör det till en av de ledande dödsorsakerna världen över. Den suicidala problematiken och dödsfallen i suicid skiljer sig mellan män och kvinnor. Män tenderar att vara överrepresenterade världen över när det gäller mortalitet till följd av suicid. LÄS MER

 5. 5. Short-term electricity consumption forecasting using deep learning and external variables

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Nils Widmark; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Maintaining the electricity balance in the Swedish national power grid is a continuous challenge for both Svenska kraftnät and electricity suppliers. If an unbalance occurs it can damage or even destroy equipment and lead to power outages. LÄS MER