Sökning: "simplicity"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet simplicity.

 1. 1. A UML Activity Diagram Extension and Template for Bioinformatics Workflows: A Design Science Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Laiz Heckmann Barbalho de Figueroa; Rema Salman; [2019-11-18]
  Nyckelord :UML; activity diagram; workflow; bioinformatics; documentation;

  Sammanfattning : Bioinformaticians execute daily scripted workflows,also known as pipelines, to process data. There are many toolsto manage and conduct these workflows, but there is no domainspecificway to textually and diagrammatically document them. LÄS MER

 2. 2. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande för arbetssökande : Hur e-rekryterare kan attrahera arbetssökande och uppmuntra fortsatt användande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Philip Melbi; Karl Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PROBLEM DEFINITION: E-recruiters have two customer segments to look after, job seekers and employers. Value for these two segments is created by the e-recruiter when communication and information between employer and job seeker is facilitated. Job seekers evaluate e-recruiters based on the value proposition that is offered. LÄS MER

 4. 4. Volume rendering with Marching cubes and async compute

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Max Lukas Tlatlik; [2019]
  Nyckelord :Volume rendering; async compute; multi-engine;

  Sammanfattning : With the addition of the compute shader stage for GPGPU hardware it has becomepossible to run CPU like programs on modern GPU hardware. The greatest benefit can be seen for algorithms that are of highly parallel nature and in the case of volume rendering the Marching cubes algorithm makes for a great candidate due to its simplicity and parallel nature. LÄS MER

 5. 5. A comparison between a traditional PID controller and an Artificial Neural Network controller in manipulating a robotic arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joseph Ariss; Salim Rabat; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Artificial Neural Network; Control System; PID Controller; Model Reference Controller; Robot arm; Artificiell Intelligens; Artificiell Neuralt Nätverk; Kontroll System; PID-kontroller; Modellreferenskontroller; Robotarm;

  Sammanfattning : Robotic and control industry implements different control technique to control the movement and the position of a robotic arm. PID controllers are the most used controllers in the robotics and control industry because of its simplicity and easy implementation. However, PIDs’ performance suffers under noisy environments. LÄS MER