Sökning: "simulation model"

Visar resultat 1 - 5 av 2788 uppsatser innehållade orden simulation model.

 1. 1. FINNS DET EN EUROEFFEKT PÅ HANDELN? - En regressionsanalys av paneldata med gravitationsmodellen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Ljungqvist; [2020-04-14]
  Nyckelord :Euroeffekten; Roseeffekten; handel; EMU; euro; gravitationsmodellen; internationell ekonomi;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis’s purpose was to clarify recent questions on the euro effect, the effect that says that two countries who share the euro will trade more with each other, compared to countries that do not share the euro. Some authors have suggested that the euro effect in recent years has been significantly weaker than earlier studies have suggested. LÄS MER

 2. 2. Delayed-acceptance approximate Bayesian computation Markov chain Monte Carlo: faster simulation using a surrogate model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Andrea Krogdal; [2020-01-09]
  Nyckelord :ABC; MCMC; delayed acceptance; DA; surrogate model;

  Sammanfattning : The thesis introduces an innovative way of decreasing the computational cost of approximateBayesian computation (ABC) simulations when implemented via Markovchain Monte Carlo (MCMC). Bayesian inference has enjoyed incredible success sincethe beginning of 1990’s thanks to the re-discovery of MCMC procedures, and theavailability of performing personal computers. LÄS MER

 3. 3. Performance Analysis of the Preemption Mechanism in TSN

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Lejla Murselović; [2020]
  Nyckelord :Real-time networks; Ethernet-based networks; TSN; Time-Sensitive Networks; preemption mechanism;

  Sammanfattning : Ethernet-based real-time network communication technologies are nowadays a promising communication technology for industrial applications. It offers high bandwidth, scalability and performance compared to the existing real-time networks. LÄS MER

 4. 4. A Comparison Between FDS and the Multi-Zone Fire Model Regarding Gas Temperature and Visibility in Enclosure Fires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Benjamin Waldeck; [2020]
  Nyckelord :Enclosure fire; FDS; Multi-Zone Fire Model; gas temperature; Visibility; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When designing large buildings with complex geometry there is often a need for performance-based design and the use of computer models. CFD models like FDS that are available and validated for this purpose are typically time consuming and require large amounts of computing power. LÄS MER

 5. 5. Scenarioanalys av centralisering av verksamhet : En analys av effekter vid centralisering med avseende på transportkostnader och lagernivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ulrika Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del av företaget Skanska Rentals verksamhet är uthyrning av kranar och bygghissar. Denna verksamhet går under namnet Kran och Hiss (KoH) och bedrivs idag på fyra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet med detta examensarbete är att undersöka scenariot att verksamheten centraliseras till endast en anläggning. LÄS MER