Sökning: "simulator"

Visar resultat 1 - 5 av 913 uppsatser innehållade ordet simulator.

 1. 1. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER

 2. 2. A Partially Observable Markov Decision Process for Breast Cancer Screening

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Joshua Hudson; [2019]
  Nyckelord :POMDP; Markov Decision Process; Breast Cancer; Screening; Operations Research;

  Sammanfattning : In the US, breast cancer is one of the most common forms of cancer and the most lethal. There are many decisions that must be made by the doctor and/or the patient when dealing with a potential breast cancer. LÄS MER

 3. 3. FFT Implemention on FPGA for 5G Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Vlad Valentin Vasilica; [2019]
  Nyckelord :FFT; OFDMA; Physical design; FPGA; 5G; VHDL; CP-OFDMA; Radix-2; 2048-Point;

  Sammanfattning : The main goal of this thesis will be the design and implementation of a 2048-point FFT on an FPGA through the use of VHDL code.The FFT will use a butterfly Radix-2 architecture with focus on the comparison of the parameters between the system with different Worlengths, Coefficient Wordlengths and Symbol Error rates as well as different modulation types, comparing 64QAM and 256QAM for the 5Gsystem. LÄS MER

 4. 4. Context-Based Authentication and Lightweight Group Key Establishment Protocol for IoT Devices

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nico Ferrari; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Context-based authentication; Fuzzy commitment scheme; Cryptographic key establishment; Lightweight cryptography; Contiki; One-way accumulators;

  Sammanfattning : The concept of the Internet of Things is driven by advancements of the Internet with the interconnection of heterogeneous smart objects using different networking and communication technologies. With the rapidly increasing number of interconnected devices present in the life of a person, providing authentication and secure communication between them is considered a key challenge. LÄS MER

 5. 5. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER