Sökning: "simulator"

Visar resultat 1 - 5 av 975 uppsatser innehållade ordet simulator.

 1. 1. Mixed Reality for Gripen Flight Simulators

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tobias Olsson; Oscar Ullberg; [2021]
  Nyckelord :mixed reality; flight simulator; chroma key; depth sensors; immersion; latency; varjo;

  Sammanfattning : This thesis aims to evaluate how different mixed reality solutions can be built and whetheror not it could be used for flight simulators. A simulator prototype was implemented usingUnreal Engine 4 with Varjo’s Unreal Engine plugin giving the foundation for the evaluations done through user studies. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Multi-Uav System with Text to Spech for Sitational Awarness and Workload

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Text to Speech; TTS; UAV; Drone; Unmanned Aerial Vehicle; SAGAT; NASA-TLX; Workload; Situational Awarness;

  Sammanfattning : With improvements to miniaturization technologies, the ratio between operators required per UAV has become increasingly smaller at the cost of increased workload. Workload is an important factor to consider when designing the multi-UAV systems of tomorrow as too much workload may decrease an operator's performance. LÄS MER

 3. 3. Developing Random Compaction Strategy for Apache Cassandra database and Evaluating performance of the strategy

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Roop Sai Surampudi; [2021]
  Nyckelord :Apache Cassandra; Compaction; Random Probability Distributions; IBM Cloud; NoSQL databases;

  Sammanfattning : Introduction: Nowadays, the data generated by global communication systems is enormously increasing.  There is a need by Telecommunication Industries to monitor and manage this data generation efficiently. Apache Cassandra is a NoSQL database that manages any formatted data and a massive amount of data flow efficiently. LÄS MER

 4. 4. Implementation av centraliserad Multihop Routing med High Level Architecture : En empirisk undersökning av kontextspecifika heuristiker för effektiv grafsökning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lukas Pohlman; [2021]
  Nyckelord :Distributed simulations; High Level Architecture; Routing algorithms; Graphsearch; Distribuerade simuleringar; High Level Architecture; Routingalgoritmer; Grafsökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har en trådad simulator tagits fram enligt standarden High Level Architecture (HLA). Simulatorn är kapabel att avgöra den kortaste vägen från alla noder till alla andra noder i ett radionätverk med 200 noder på i genomsnitt 263 millisekunder. LÄS MER

 5. 5. Bridging Sim-to-Real Gap in Offline Reinforcement Learning for Antenna Tilt Control in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mayank Gulati; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning; transfer learning; simulation-to-reality; simulator; realworld; real-world network data; remote electrical tilt optimization; cellular networks; antenna tilt; network optimization.;

  Sammanfattning : Antenna tilt is the angle subtended by the radiation beam and horizontal plane. This angle plays a vital role in determining the coverage and the interference of the network with neighbouring cells and adjacent base stations. LÄS MER