Sökning: "simulera flöde"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden simulera flöde.

 1. 1. Processimulering och flaskhalsanalys för standardisering av arbetsprocesser på automatiserade förpackningslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Narges Qorbanzada; Cajsa Spånberg; [2023]
  Nyckelord :Cycle time; Waiting time; Throughput; Bottleneck; Simulation; Cykeltid; Väntetid; Genomströmning; Flaskhals; Simulerig;

  Sammanfattning : Dagens industrier utvecklas snabbare och ständigt uppstår nya teknikutvecklingar som skapar nya krav och kräver förändringar inom tillverkningsindustrin. Eliminering av flaskhalsar är viktigt inom läkemedelsindustrin för att möta den ökade efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Fast charging of electrical vehicles with help from battery energy storage systems : A study of how batteries can lower the power peaks for fast charging of electrical vehicles in Stockholm

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Erik Wikström; [2023]
  Nyckelord :Electric vehicle; fast charging; direct current charging; battery energy storage system; Elfordon; snabbladdning; likströmsladdning; batterienergilagringssystem;

  Sammanfattning : To enable fast charging of electric vehicles in Stockholm or sites where the electrical energy is limited and the number of chargeable vehicles increases, there is a need to investigate new solutions to comply with the future demand. The goal of this project is to investigate what the conditions are in Stockholm today and investigate what is needed to enable fast chargers in Stockholm city. LÄS MER

 3. 3. Investigating and Modeling Uplink Processing in 5G NR Multisector Scheduler Simulator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Oskar Nygren; Axel Sneitz-Björkman; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the latest generation of wireless access technology called Fifth Generation (5G) New Radio (NR) evolves, computational efficiency is key to keep low cost and flexible deployments for vendors. Understanding how the Digital Signal Processing (DSP) load behaves in the digital units is one aspect to enable this efficiency. LÄS MER

 4. 4. Simulerad nivåreglering av vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Hadi Azizi; [2022]
  Nyckelord :simulering; vattennivåreglering; simit; plcsim advanced; tia portal; utskov; hmi; virtuell modell;

  Sammanfattning : Vattenkraften är en viktig del av den svenska elförsörjningen och tillgodoser cirka 45 % av det årliga elbehovet i landet. Vattenkraften utnyttjar höjdskillnaden mellan inflödet och utflödet för att driva turbiner och producera el. LÄS MER

 5. 5. Modeling of Biomass Gasification with Adaptation to Biological Methanation Using Aspen Plus®

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Abdallah Almashharawi; [2022]
  Nyckelord :Biomass gasification; Cyclone gasifier; Aspen Plus; Syngas; Synthesis gas; Biogas; Biological methanation; Methane; CO2; RISE; Meva; Gas-cleaning; Gas cleaning; equilibrium; kinetic; pyrolysis; validation; Moisture content; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : حظيت البدائل المتجددة باهتمام كبير في ظل انخفاض موارد الوقود الاحفوري المتاحة وزيادة المتطلبات البيئية. ان انتاج المواد الكيميائية والوقود المتجدد من خلال استغلال الكتلة الحيوية يقدم طريقا واعدا لدفع هذا التحول الى الامام. LÄS MER