Sökning: "simulering agv"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden simulering agv.

 1. 1. Analysis of material flow and simulation-based optimization of transportation system : The combination of simulation and Lean to evaluate and design a transportation system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Vuoluterä; Oliver Carlén; [2018]
  Nyckelord :FACTS; simulation; AGV; transportation; system; lean; lean production; optimization; SMO; SBO; multi-objective; discrete; event; discrete-event; DES; simulation-based; material handling; kaizen; time study; simulering; optimering; transport; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The thesis has been performed in cooperation with a Swedish manufacturing company. The manufacturing site of the company is currently implementing a new machine layout in one of its workshops. The new layout will increase the product flow to another workshop on the site. LÄS MER

 2. 2. Modell för dimensionering av AGV-system inom tung industri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Carl Wallstedt; Erik Norrbelius; [2013]
  Nyckelord :Modell agv; agv-system; dimensionering; internlogistik; produktionslogistik; simulering agv;

  Sammanfattning : Interest in the implementation of AGV-systems (Automated Guided Vehicle) has in recent decades increased. The reason is that it allows companies to perform reliably and secure internal transport while reducing the need of personnel. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsstudie för Volvo Environmental Architecture : Simuleringsmodell för logistik på Volvo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Patrik Gustavsson; Robert Hermansson; [2012]
  Nyckelord :Simulering; Optimering; AGV; EHB; Logistik; Plant Simulation; Volvo;

  Sammanfattning : Volvo Personvagnar är ett av de starkaste varumärkena i bilindustrin, med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Fabriken i Skövde tillverkar motorer i både bensin- och dieselvarianter. I framtiden planerar Volvo att införa nya typer av motorer med gruppnamnet VEA, Volvo Environmental Architecture. LÄS MER

 4. 4. Agent based simulation for C-AGVs at Intermodal Terminal

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Ali Awais Syed; Jan Milants; [2009]
  Nyckelord :Agents; Automated Container Terminal; C-AGV; MAS; NetLogo.;

  Sammanfattning : In recent history there has been a steady increase in container traffic worldwide. As a result modern western Container Terminal ports are turning towards automation to raise their productivity, capacity and reliability. Automated Guided Vehicles (AGVs) are among the most commonly used solutions for horizontal transport within a container terminal. LÄS MER