Sökning: "simulering skövde"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden simulering skövde.

 1. 1. Virtuellt simulerad utbildning för räddningstjänsten: Intryck och observationer från övningsverksamhet i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Björn Appehl; [2022]
  Nyckelord :Räddningstjänst; brandkår; virtuell simulering; utbildning; XVR;

  Sammanfattning : Virtuellt simulerad utbildning har existerat länge och tillämpas i olika sammanhang, exempelvis vid utbildning av piloter genom flygsimulatorer - en väletablerad form av virtuell simulering. En mindre utforskad tillämpning av virtuell simulering i utbildningssyfte är inom räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Virtuell driftsättning i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Bildfrekvens i simulering av heuristiskt snötäcke på berg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :John Klingh Ramsin; [2021]
  Nyckelord :Compute shader; snösimulering; bildfrekvens; berg; heuristiskt snötäcke;

  Sammanfattning : Snö påverkas av en stor mängd aspekter i verkligheten, och verklighetstrogen simulering av snö är resurskrävande. För att förbättra resursåtgången i applikationer simuleras snö på olika sätt beroende på det önskade resultatet. LÄS MER

 4. 4. Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Fritz; [2021]
  Nyckelord :Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. LÄS MER

 5. 5. Simulation av trasdocksfysik : En jämförelse mellan villkorslösare i trasdocksfysik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Larsson; Peter Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ragdoll; Simulering; Leder; Realtid; Villkorslösare;

  Sammanfattning : För att underlätta grafikers animationsarbete har det länge varit intressant att utforska olika fysikbaserade lösningar och göra dem effektiva. Detta arbetes mål har varit att undersöka olika villkorslösare för trasdocksfysik och fastställa vilken som hade bäst balans mellan tidseffektivitet och trovärdighet. LÄS MER