Sökning: "simulering skövde"

Visar resultat 11 - 15 av 56 uppsatser innehållade orden simulering skövde.

 1. 11. Analysera miljöpåverkan ur ett processperspektiv med DES och LCA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Svantesson; Jimmy Grönborg; [2019]
  Nyckelord :DES; LCA; Simulering; Volvo Powertrain; Gjuteri; Miljö;

  Sammanfattning : Volvo Powertrain i Skövde tillverkar motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens globala fabriker. Gjuteriet är en av flera produktionsprocesser i Skövde och är i dagsläget norra Europas största gjuteri. Här produceras över 100 000 gjutgods varje år i form av cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul. LÄS MER

 2. 12. Människa-robot samarbete med hjälp av virtuell simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Victor Svensson; Philip Martinsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of industry 4.0 initiated the vision of a smart factory with all the supplied characteristics of highly individualized processes connecting the real world with virtual reality. Collaboration between humans and machines has been desirable for a long time but the associated risks have been a restriction. LÄS MER

 3. 13. Datainsamling till simulering med hjälp av videokamera och bildbehandling

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adel Saiti; Jonas Ringbom; [2019]
  Nyckelord :videospårning; simulering; OpenCv; objektdetektion; objektklassificering; objektspårning; bildbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur personer spåras med spårningsalgoritmer. LÄS MER

 4. 14. Processkartläggning, dataanalys och konceptuell modellering av smörproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :David Daoud; Mohamed Barbiche; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört på ett mejeri som producerar smör och ost produkter. Företaget skulle vilja vara anonym på denna rapport. Produkterna som de tillverkar marknadsförs på marknader runt om i Sverige, men även i vissa nordiska länder. LÄS MER

 5. 15. Förändring av arbetssätt med hjälp av emulering : Vid automationsprojekt mot industrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adam Ekedahl; [2018]
  Nyckelord :Emulation; simulation; virtual commissioning; emulation project; Emulering; simulering; virtuell driftsättning; emuleringsprojekt;

  Sammanfattning : På uppdrag av Projektengagemang AB i Skövde har detta projekt genomförts för att studera möjligheten att kvalitetssäkra automationsprojekt bättre med hjälp av emulering. I projektets sammanhang innebär det att representera hela eller delar av automationssystemet virtuellt. LÄS MER