Sökning: "simulering skövde"

Visar resultat 21 - 25 av 56 uppsatser innehållade orden simulering skövde.

 1. 21. Effektiv trafiksimulering : En jämförelse mellan A* och Internet Routing vid trafiksimulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Willén; [2016]
  Nyckelord :trafik; A*; nätverk; routing; vägplanering; spel;

  Sammanfattning : Trafiksimulering är vanligt förekommande i stadsbyggarspel, som t.ex. SimCity (2013), och innebär att bilar färdas mot ett bestämt mål, istället för endast visuellt presenterat utifrån statistik, som i tidigare stadsbyggarspel. LÄS MER

 2. 22. Optimering Scania DL : VICI Industri AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Andreas Härström; Joel Gunnarson Ljungblom; [2015]
  Nyckelord :Produktion; Flöde; Optimering;

  Sammanfattning : Vici Industri AB är ett företag som tillverkar vipparmar vilket är en ingående komponent i förbränningsmotorer. Segmentet som företaget verkar inom är den tunga fordonsindustrin och de är leverantör åt bland annat Scania och Volvo. Scanias vipparmar tillverkas i en produktionsprocess som kallas Scania DL. LÄS MER

 3. 23. BOTTLENECK ANALYSIS AND THROUGHPUT IMPROVEMENT THROUGH SIMULATION-BASED MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thour Madeleine; [2015]
  Nyckelord :Simulation; Descrete Event Simulation; DES; Optimization; Multi-Objective optimization; Bottleneck analysis; Simulering; Optimering; Flaskhalsanalys;

  Sammanfattning : Every production system has its constraints. Ever since Goldratt presented the theory of constraints in the mid 80’s a lot of effort has been made to find the best methods for constraint identification and ways to minimize the constraints in order to gain higher capacity in production. LÄS MER

 4. 24. Händelsehantering i komponentbaserade spelmotorer : Utvärdering av två tekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Zander; [2015]
  Nyckelord :Händelsehantering; reflektion; spelmotor;

  Sammanfattning : Spelmotorer är en viktig del av utveckling av spel. Spel är i grunden händelsebaserade och tillåter spelentiteter att reagera på omvärlden. LÄS MER

 5. 25. Olika arkitekturer för artificiella neurala nätverk i bilspel : En jämförelse av arkitekturerna feedforward, Elman och ESCN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Hedenström; [2015]
  Nyckelord :ANN; feedforward; Elman; ESCN; evolutionär algoritm;

  Sammanfattning : Detta arbete utvärderar ANN-arkitekturerna feedforward, Elman och ESCN då de används för att styra en bil i en enkel 2D-simulering. Nätverken tränas av en evolutionär algoritm som använder nätverkens vikter som genom för dess individer. Syftet med arbetet är att se om arkitekturerna presterar olika bra. LÄS MER