Sökning: "simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1166 uppsatser innehållade ordet simulering.

 1. 1. Simulation of Lower Limb Muscle Activity During Inclined Slope Walking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Prasanth Arumuganainar; [2019]
  Nyckelord :Simulation OpenSim VICON Motion Capture Lower Limb Muscle Activity Analysis Inclined Slope Ramp Gait Analysis Biomechanics Considerations Robotic Exoskeleton Design;

  Sammanfattning : Robotic exoskeletons are designed to assist patients with motor dysfunctions. Recent researches focus on extending the robotic assistance to patient activities other than ground level walking. This study aims to analyse the lower limb muscle activity during inclined slope walking contrasting with that of ground level walking. LÄS MER

 2. 2. Simulation Of Lower Extremity Muscle Activation During Obstacle Clearance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Balaji Radhakrishnan; [2019]
  Nyckelord :lower limb; muscle activation; exoskeleton; kinematics;

  Sammanfattning : Exoskeletons can be helpful to patients who suffer from muscular dysfunctions. Recent studies focus on exoskeletons which can perform complex human movements. Further analysis is needed in the area of unusual movements like obstacle clearance to design an assistive device which can deliver effective aid to the intended patients in need. LÄS MER

 3. 3. Simulation & Analysis of Peer-to-Peer Network Quality for Measurement Scheduling : Online algorithms, Application for Network QoS Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Lindstedt; [2019]
  Nyckelord :network; measurement; scheduling; peer; simulation; adwin; adaptive; window; mean; variance; online algorithm;

  Sammanfattning : With the growing dependency on Internet connectivity in our daily lives, monitoring connection quality to ensure a good quality of service has become increasingly important. The CheesePi project aims to build a platform for monitoring connection quality from the home user’s perspective. LÄS MER

 4. 4. RUTTOPTIMERING INOM HEMTJÄNSTEN - KAN ETT FÖRDELNINGSOPTIMERINGSSYSTEM FÖRBÄTTRA HEMTJÄNSTENS TRANSPORTER UR ETT MILJÖPERSPEKTIV?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gabinus; Matilda Bergström; [2018-08-24]
  Nyckelord :Vehicle Routing Problem VRP ; VRP in home care services; Computer-based tools; VRSP-Software; Operational Research; Route Planning; Ruttplaneringsproblemet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur ett fördelningsoptimeringssystem kan appliceras i den kommunalahemtjänsten i syfte att vara ett steg för att nå Sveriges miljömål. Miljömålet innebär att Sverigeska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. LÄS MER

 5. 5. Youtube, Ehinger, KRC och 100 till - analys av kemilärares digitala resurser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helene Widén; Björn Lundberg; [2018-03-01]
  Nyckelord :kemi; lärande; digitala resurser; IT; IKT; Youtube; simulering; video; film; interaktiva böcker; digitala lärspel; engelska; Phet; KRC; Ehinger; interaktiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en sammanställning av kemispecifika digitala resurserkemilärarna anser värdefulla, en sammanställning vi först fick skapa, kunna undersöka vilkeneffekt lärarnas val av resurser kan få för undervisning och lärande i kemi. Bakgrunden är attdatorer används alltmer i undervisningen, idag har nästan alla lärare och elever på gymnasiettillgång till egen dator. LÄS MER