Sökning: "simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1512 uppsatser innehållade ordet simulering.

 1. 1. Kan sjuksköterskans förebyggande arbete och kompetens minska mortalitet vid hjärtstopp? - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilda Björlin; Gustav Haglunds Eriksson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Hjärtstopp; sjuksköterska; mortalitet; överlevnad; sjuksköterskans roll; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige sker cirka 2500 hjärtstopp på sjukhus varje år. Mortaliteten vid hjärtstoppär mycket hög. Tidigare studier belyser arbetsstrukturen och betydelsen av god kvalitet på hjärtlungräddning vid hjärtstopp som faktorer vilka främjar överlevnad. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse av För- och Nackdelar med VR och Tvådimensionell Visualisering inom Testning och Verifikation av Autonoma Fordonsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Eivind Eriksson; Alfred Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; simulering; testning;

  Sammanfattning : The goal of this study is to compare the differences between Virtual Reality with a head mounted display and traditional, 2-dimensional monitors when used in simulation and testing. By conducting this comparison, the aim was to find out whether a visualization method that uses 3-dimensions as opposed to a method which only uses 2-dimensions, provides a better solution for viewing 3-dimensional data gathered from actual vehicles in real-world tests. LÄS MER

 3. 3. Development of a Nordic BWR plant model in APROS and design of a power controller using the control rods

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Jonathan Al-Ani; [2021]
  Nyckelord :APROS; Dynamic process simulation; System code; Nuclear reactor; nuclear power; BWR; Boiling Water Reactor; closed cycle; steam cycle; one-dimensional flow; Westinghouse; control rods; APROS; Dynamisk processimulering; Beräkningsmodell; Kärnkraft; BWR; Kokvattenreaktor; ångcykel; en-dimensionell flödesmodell; Westinghouse; kontrollstavar;

  Sammanfattning : In this master thesis an input-model of a Nordic BWR power plant has been developed in APROS. The plant model contains key systems and major thermohydraulic components of the steam cycle, including I&C systems (i.e. power, pressure, level and flow controls). LÄS MER

 4. 4. Hydrogen liquefaction chain: co-product hydrogen and upstream study

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Salomé Lusson; [2021]
  Nyckelord :hydrogen liquefaction; buffer system; co-product hydrogen; techno-economics; process modelling and simulation; Vätskeformning; buffertsystem; samproduktväte; teknikekonomi; processmodellering och simulering;

  Sammanfattning : The European Green Deal declared that Europe must decarbonize to become carbon-neutral within 2050. To do so, the European Parliament emphasized hydrogen as a major tool for energy transition. In regard of current environmental challenges, liquid hydrogen has raised interest as energy carrier for energy storage and transport. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Temporal Decoupling in a Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jinju Joy; [2021]
  Nyckelord :Virtual platform; temporal decoupling; global quantum; context switches.; Virtuell plattform; tidsmässig frikoppling; globalt kvantum; trådbyten.;

  Sammanfattning : To capture the market in the field of SoC, the companies have to launch their product ahead of their competitors. Virtual platforms allow the building and testing of software before the hardware is available, so the hardware and software development can take place in parallel and reduce the time to market. LÄS MER