Sökning: "singapore math"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden singapore math.

 1. 1. Singapore Math : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av införandet av Singapore Math

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Stjernström Alm; Sanna Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Singapore Math; problemlösning; kommunikation; aktivt deltagande; matematik; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : Singapore Math är ett undervisningssätt i matematik som bygger på hur matematikundervisningen sker i Singapore. Studien belyser hur några lärare i den svenska grundskolan upplever att införandet av Singapore Math har ändrat deras sätt att undervisa i matematik och hur de upplever att elevernas aktiva deltagande påverkas av modellen. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om bar modeling som matematisk strategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Niklas Nygren; [2017]
  Nyckelord :Bar modeling; Singapore math; problemlösning; matematik; matematiska strategier;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den matematiska strategin bar modeling som är tagen från undervisingen i Singapores skolor. Syftet med studien är undersöka om bar modeling fungerar som matematisk strategi och hur eleverna upplever arbetssättet. Utöver att studera metoden i praktiken studeras också hur lärarna uppfattar bar modeling. LÄS MER