Sökning: "singing teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden singing teaching.

 1. 1. The effectiveness of using songs and music to foster motivation and language development in the young English L2 classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Gafor; Lise Sihvola Hartmann; [2020]
  Nyckelord :Second language acquisition SLA ; English as second language ESL ; songs; singing; music; Music-based teaching; motivation; young learners; teaching techniques; scaffolding;

  Sammanfattning : Teachers work with large student groups and their job is to make their pupils’ grow and evolve in their learning every day, even though the students may not be interested in the subject at all. How can teachers manage to do this with such a variety of students? What tools can be used to motivate as many of them as possible to achieve the most favourable learning outcomes? Music is a universal language that most people enjoy and for children it is even a natural part of growing up. LÄS MER

 2. 2. Every Body in its Place : The reproduction of inequality by way of education in Metropolis and Snowpiercer 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ebbe Bjelkendal; [2020]
  Nyckelord :Ideology; ideological state apparatuses; pedagogic action; pedagogic authority; science fiction; corporatism; neoliberalism;

  Sammanfattning : With increasing inequality in the world, having knowledge about the apparatuses maintaining unequal social structures is important. Utopian and dystopian science fiction films are a good source for analysis of social structures, due to their inherent interest in social critique and the role of semiotics in the spreading of ideology. LÄS MER

 3. 3. Om Gud så gett er bara en enda ton. Att hjälpa sånghämmade att hitta sin röst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Karin Söndrebo; [2020]
  Nyckelord :sånghämning; sångröst; sång; kyrkomusik; kör; Performing Arts;

  Sammanfattning : I mitt kommande yrke som kyrkomusiker i Svenska kyrkan kommer jag att leda församlingens musik och i församlingen kommer jag att möta människor som är sångovana eller har svårigheter med att sjunga. I min uppsats redogör jag för mitt arbete med att hjälpa dessa människor att hitta och förbättra sin sångröst, som är ett primärt instrument i församlingens musicerande och gudstjänstliv. LÄS MER

 4. 4. Körsång inom elevhälsan? En studie om hur körsång kan användas för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar - genom elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mina Kågström; [2020]
  Nyckelord :kör; körsång; hälsa; elevhälsa; psykisk ohälsa; gymnasieskolan; utbildningsvetenskap; musikpedagogik choir; choir singing; health; student health services; bad mental health; singing; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom elevhälsan. Vidare undersöktes även huruvida körpedagoger ser fördelar med att beakta körsångens hälsoeffekter i sin egen undervisning, och hur möjligheten för att använda körsång inom elevhälsan i dagens gymnasieskola ser ut. LÄS MER

 5. 5. Barn lär med kropp och knopp : En kvalitativ studie om hur ämnesöverskridande förskoleundervisning kan integreras med fysisk aktivitet i samband med matematik och naturkunskap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Isabelle Boiardt; Eliana Dreij; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; mathematics; natural sciences and cross-curricular subjects; Fysisk aktiviter; förskola; matematik; naturkunskap; ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out in what way educators in different preschools work with cross-curricular activities in learning, and how they plan activities in everyday life with purpose to promote children's motor skills in connection with mathematics and science. The questions are as follows: What are the pedagogues' views on physical activity as part of cross-curricular teaching in preschool? How do teachers work with movement and learning in connection with the subject’s mathematics and science? The method we have used is qualitative interviews conducted with eight respondents from four different preschools, we chose to apply open interview questions to give the respondent room to share their own experiences. LÄS MER