Sökning: "single living"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden single living.

 1. 1. Grannskapsfabriken - Ett undersökande arbete om delande och kollektiva lösningar (ur ett bostads- och ett kvartersperspektiv)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kajsa Almskoug; [2020]
  Nyckelord :Arkitektur; Kollektivboende; Livsstil; Delande; Delande-ekonomi; Hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay aims to examine alternative forms of housing, especially collective solutions and to design a cohousing project. The idea is to broaden our perception of housing and further study the possibilities of cohousing in relation to the more complex needs and different lifestyle of today. LÄS MER

 2. 2. VERTAL MONO : Mobility for the future vertical cityscape

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Axel Charpentier; [2020]
  Nyckelord :Vertical mobility; future mobility; magnetic levitation; vehicle interior design; vehicle exterior design;

  Sammanfattning : The project is highly inspired by the rise of vertical cityscape and how it can shape a new context for mobility to exist within. When the destinations travelled will be spread out in the vertical landscape instead of only the horizontal one. A rearrangement of housing, schools, restaurants and parks will create new needs for mobility to fill. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med MRSA : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Betoul Saad Jabir; Inga Jurevic; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Experiences; Isolation; Stigmatization; Patient; Relatives; Nurse; MRSA; Upplevelser; Isolering; Stigmatisering; Patient; Anhöriga; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRSA är ett stort globalt sjukvårdsproblem och en viktig hälsofråga. En förklaring till ökad spridning av MRSA beror på dålig handhygien samt bristande kunskap bland vårdpersonal. En åtgärd för att hindra smittspridning är att separera patienter med MRSA genom isolering i enkelrum. LÄS MER

 4. 4. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 5. 5. Hur förenas krav, kontroll och stöd när kunden är ohotad etta? : En kvalitativ studie av butikssäljares upplevelse av sin arbetssituation i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Retail industry; work situation; job demands; control; social support; Detaljhandel; arbetssituation; arbetskrav; egenkontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Handelsbranschen utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och har under senare år stått inför stora förändringar till följd av den växande näthandeln, något som kan tänkas ha förändrat situationen för säljare i fysiska butiker. För att undersöka hur anställda i detaljhandel upplever sin arbetssituation har kvalitativa intervjuer med personer från sport- och fritidsbutiker genomförts. LÄS MER